Trafiksikret kryds ved Lintrupvej/Vimtrupvej

 Krydset ved Lintrupvej og Vimtrupvej er et farligt kryds. Selvom der ikke er registreret mere end 3 uheld i perioden 2010 - 2017, så sker der uheld gang på gang i krydset. Ofte er politiet eller brandvæsenet ikke indblandet, da parterne selv ordner det forsikringsmæssige. 

Men alene i januar 2019 er der sket 2 uheld i krydset inden for 16 dage, hvoraf det sidste endte med et dødsfald.

Der er opsat fartnedskæring fra 80 km/t til 70 km/t på Lintrupvej og der er lavet fartriller på begge sider på Vimtrupvej. Men det er langt fra nok. Vejen Kommune mener at et 'fuld stop kryds' vil være den rette løsning, men politiet er ikke enige. Det er vi heller ikke. Streger på vejen og skilte i vejsiden, forhindrer ikke folk i at køre for stærkt. 

Der skal en fysisk hindring til, før folk vil sænke hastigheden og være mere OBS på krydset. 

Der før ønsker vi at vimtrupvej forskydes i forhold til Lintrupvej, således at man ikke længere kan køre lige over i krydset, men man skal dreje ad lintrupvej for igen at dreje videre ad vimtrupvej.

Den første fase i processen er at få Vejen Kommune og Politiet til at indse at det er et farligt kryds også selvom der ikke er registreringer på det. Der er stor opbakning blandt lokale og vidner til at der skal ske noget. 

Vi vil derfor samle underskrifter for at vise at vi står sammen og vil have ændringer i krydset.