Trafikfarlig skolevej - Nysted Skole

Det fremgår af folkeskoleloven og bekendtgørelse af befordring af elever i folkeskolen, at kommunen skal sørge for transport fra hjemmet til skolen, såfremt skolevejen overstiger 2,5 km for børn i 0.-3. klasse, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin eller hvis skolevejen er trafikfarligt.

Vi har forespurgt Guldborgsund Kommune omkring vurderingen af farlig skolevej, idet Sakskøbingvej fra Herritslev til Nysted er vurderet trafikfarlig for børn fra 0.-6. klasse, men fra 7. klasse og opefter er vejen vurderet trafiksikker. Vi har fået oplyst, at der ikke foreligger en detaljeret vurdering fra strækningen men kun en generel vurdering for alle skolevejene. Vurderingen er fra før 2011. Vi mener dermed ikke, at vurderingerne er brugbare og svarer til de faktuelle forhold.  

Vi har intet imod, at vores børn skal cykle til skole, men vi finder ikke vejen til skolen trafiksikker. Vi bor selv ud til Sakskøbingvej, og kender derfor de udfordringer der er med blandt andet høj fart på strækningen. Der er foretaget fartmålinger på foranledning af undertegnede samt af borgerforeningen i Herritslev. Resultatet heraf viste, at der bliver kørt meget for stærkt på strækningen. Ud over en høj fart er der desuden også en stor mængde tung trafik samt kørsel med store landbrugsmaskiner. De store landbrugsmaskiner fylder ofte mere end deres egen vognbane, og derfor kan det hurtigt skabe farlige situationer. På strækningen er desuden flere sving og bakker, som gør at den hurtige trafik kan presse bløde trafikanter unødigt. Vi undgår selv Sakskøbingvej på cykel, da vi heller ikke som voksne finder den sikker at cykle på. Der er desuden sket en dødsulykke med en cyklist i 2019 på strækningen. Vi har derfor svært ved at få øje på, at vejstrækningen kan være trafiksikker for vores børn.

Skolebestyrelsen er orienteret om ovenstående, men det er alene en kommunal opgave at vurdere skoleveje. Derfor har Trafiksikkerhedsrådet haft henvendelsen oppe at vende i juni 2021. Det fremgår af mødereferatet fra Trafiksikkerhedsrådets møde, at der skal foretages en fornyet vurdering af skolevejene. Det fremgår også, at man ikke præcist ved endnu, hvordan disse vurderinger skal udføres, og der fremgår ingen tidsplan for, hvornår de nye vurderinger skal i gang.

I den mellemliggende periode kan vi som forældre se til, at vores børn ikke kan få bevilliget buskort, og derfor skal bevæge sig ud på cyklen på en farlig skolevej i alt slags vejr. Man må som skole ikke længere tilbyde tilkøb af buskort, da det er konkurrenceforvridende. Der kører offentlige busser fra Herritslev til Nysted. Bussen ankommer tidligt i Nysted, men grundet ansvarsforhold må eleverne ikke ankomme før kort tid før skolegang. Der er dermed ingen mulige alternativer for at få vores børn sikkert til og fra skole.

Vi håber med dette opråb til andre forældre i området, at I vil hjælpe med at skabe fokus på problemstillingen og dermed få lagt pres på, at der findes sikre løsninger for vores børn hurtigst muligt, inden der sker ulykker på vejstrækningen.

Med venlig hilsen Anders Kristensen og Heidi Pejter Kristensen - forældre til 2 børn på Nysted Skole


Heidi Pejter Kristensen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Heidi Pejter Kristensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...