Vejomlægningen i Naverporten

Trafikomlægningen i Naverporten i Avedøre stationsby har skabt større problemer for både beboere og gæster i stationsbyen. Kommunen er blevet kontaktet af flere omgange siden projektes påbegyndelse, men der er ikke sket en betydningsfuld forbedring/ændring af forholdene, da kun mindre detaljer er forbedret efter henvendelse.
Det er helt fint, at vi skal have nye sikre veje, men som tilstandene er nu og har været længe, er det på bekostning af beboernes og besøgenes biler, cykler mv.
Derudover er der ringe udsyn, når man skal dreje af til sidevejene fra Naverporten og omvendt, hvorved gående og cyklister er meget udsatte.
Vi er med på, at et vejarbejde altid vil kunne være til gene, men reglerne siger dog, at det skal være fuld ud mulig for alle typer trafikanter at kunne bevæge sig i området både under og efter arbejdet. Det er ikke muligt ved dette vejarbejde. Der ligger en forpligtelse under og efter arbejdets udførsel at ingen kommer til skade. Herunder hverken trafikanterne selv eller deres køretøjer. 

 

Når underskriftsindsamlingen er afsluttet

Når underskriftsindsamlingen er afsluttet vil den blive afleveret til Borgmester Helle Moesgaard Adelborg, byrådsmedlemmer samt til udvalgte medier.

(Har I personligt oplevet en hændelse, må I meget gerne kommentere og beskrive denne hændelse.
Alle kommentarer vil ligeledes blive overrakt til vores Borgmester samt det/de udvalgte medier. (I medierne vil man være anonym med mindre man selv har anført andet).

NB: Husk at bekræfte jeres underskift. Bekræftelsen vil blive sendt på mail.

Hvad oplever beboere og andre:

Skader: 

Flere har oplevet at deres bil, cykel og lign. er blevet skadet grundet dårlige forhold og selvom kommunen er blevet gjort opmærksom på problemet flere gange, er forholdene ikke blevet forbedret. Flere beboere har desuden henvendt sig forgæves til kommunen i forhold til skaderne på deres køretøj. Da kommunen her står som "Bygherre" er de ansvarlige og dermed skal de tage henvendelserne op til vurdering og tage dem alvorlige.

Handicappede:

Adgangsforholdene for handicappede beboere  samt dårligt gående er blevet forringet i en sådan grad, at de har svært ved at komme rundt i Naverporten. Her er der tale om både blinde, dårligt gående, rollatorbrugere, kørestolsbrugere, handicapbiler mv., der har problemer med at komme rundt.

Sikkerheden:

Sikkerheden er flere steder manglende og der er steder med så dårligt udsyn for både bilister, cyklister og gående, at det kan blive livsfarligt. Der ER allerede sket påkørsler.

Vi kræver at:

- Der bliver rettet op på forholdene, så man kan komme rundt som gående (dårlig som godt gående), i bil, på cykel og lign., uden at der risiko for skade på ens person eller køretøj  - både under efter arbejdet er afsluttet.

- Kommunen erstatter skader på køretøjer mv., der allerede er forekommet grundet forholdene samt erstatter skaderne, der opstår indtil alle forholdene er bragt i orden.

- Sikkerhedsforholdene under arbejdet forbedres både i forhold til afspærringer, skiltning og placering af containere og lign.

- Handicappede skal kunne færdes på lige fod med alle andre, således at de ikke bliver ekskluderet (jævnf. artikel 9 i Handicapkonventionen

 

Links til artikler, hvor projektet er nævnt:

Handicappede ingen adgang

Tilgængelighed

9,1 mio for Naverporten

Links til opslag:

Opslag i Facebookgruppen for Avedøre stationsby

 

vej1.jpgvej2.jpgvej3.jpgvej4.jpgvej5.jpg


Marianne Budolph, Kim Jørgensen og Tina Berling    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marianne Budolph, Kim Jørgensen og Tina Berling tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...