Trafikale forhold for et skole- og daginstitutions område

Trafikale forhold for et skole- og daginstitutions område

Høringssvar Råstofplan 2016/2020 Region Hovedstaden

vedr. Lergrav, Område 12 Syd, Annisse Nord.

 Vi ønsker en redegørelse for ad hvilke veje man må transportere råstof fra lergraven og hvordan det kan lade sig gøre at placere en lergrav forsvarligt tæt på et skole- og daginstitutions og familieområde. Trafikpåvirkningen bør derfor uddybes af regionen ved analyser af indvinding fra den planlagte lergrav i Annisse Nord.

Vi mener, at vejene omkring den planlagte lergrav er særdeles uegnede til tung trafik. Vi mener, at det er direkte livsfarligt for de bløde trafikanter, der ofte færdes på vejene til fods eller på cykel. Der er ingen fortove eller cykelstier langs vejene. Især Ryagergårdsvej og Rørmosevej vil være problematiske at benytte til tung trafik, da de deles med bløde trafikanter. Udover lokaltrafik benyttes vejen især i sommerhalvåret hyppigt af bløde trafikanter, der går Pilgrimsruten ned mod Annisse landsby.

To store gruslastbiler kan knapt passere hinanden uden at ødelægge rabatten, som mange steder end ikke eksisterer. Hertil kommer påvirkningen fra trafikken af dagligt mange lastbiler, ift. beboere i nærheden af det foreslåede indvindingssted. Transportvejen på nærmeste biveje må desuden forventes at blive betydelig. Trafikpåvirkningen bør derfor uddybes af regionen ved analyser af indvinding fra den planlagte lergrav i Annisse Nord.

Derudover vil lergraven med dens tunge trafik, samt øgede pres på den øvrige trafik, ligge klods op af et område med en stor og voksende skole samt to børneinstitutioner; Bjørnehøjskolen, daginstitution Bjørnegården og Annisse Naturbørnehus. Selvom der er stisystemer, færdes mange børn på og omkring vejene i det planlagte lergravsområde, f.eks når skole samt institutioner venter på bussen ved Helsingevej/Ryagergårdsvej. Deruover er der beboere langs Rørmosevej, Petershvilevej og dertilhørende sideveje som skal benytte vejene på cykel forbi lergraven når de skal til skole.

Ydermere lægger Annisse Nord område til to vigtige arbejdspladser; Bjørnehøjskolen og daginstitutionen Bjørnegården. I og med at indvindingen vil foregå i dagtimerne, hvor børn er i institution og medarbejder er på job, vil de daglige lydgener dermed påvirke de ca. 550 børn og 60 medarbejdere som arbejder på skolen samt de 90 børn og 20 voksne i Bjørnegården.  Medarbejdernes arbejdsmiljø og børnenes indlæringsmiljø vil således blive væsentligt forringet grundet daglige lydgener.   

Skole og daginstitution er endvidere vigtige livsnerver i området, som ellers er lidt afsides. Det rolige område og naturen og den sikre adgang til lokale institutioner tiltrækker mange børnefamilier, indvindingen af råstoffer vil uden tvivl ændre på områdets tiltrækningskraft for denne befolkningsgruppe, med risiko for at området får en helt anden demografi.

Dertil vil placeringen af lergraven og de gener der medfølger, forringe områdets attraktivitet for tilflyttere og de familier der bor i området, som navnlig er småbørnsfamilier. De tilflyttere området har haft de seneste mange år er også børnefamilier.  

 

De trafikale forhold pr. dags dato
Det drejer sig om Rørmosevej, der ligger op til Annisse by, og om Ryagergårdsvej, der er udmundingsvej for 8 lange sideveje i Annisse Nord. Ryagergårdsvej, der hverken har fortov eller cykelsti er særligt bakket, med serpentinersving i bunden ud mod Rørmosevej, i et uoverskueligt og skævt kryds. Hvor der senest, men ikke første gang, i juni måned skete et større uheld med 7 personer, 3 i livsfare i dagevis som heldigvis overlevede.

Fodgængerne går ad den morænelandskabsbakkede Ryagergårdsvej på den nylig anlagte 2-minus-1-vej. En skolevej og primær vej ud af Annisse Nord mod Hillerødforlængelsen. Uden fortov eller cykelsti og lidt tilgængelig plads i vejkanten. Et farligt eksperiment, da vejen er så bakket og der er dårligt overblik over vejens forløb, for såvel bilister, cyklister og gående i begge retninger. Med 6. meter i bredden, 3 pr. vejbane. Ved en bredde opmåling af de grønne transportenheder konstateres at de er 3.3 m. Dertil kommer sidespejle på sættevognen, som rager 30 cm ud i hver side. Med Ryagergårdsvejs 3 meter i bredden, vil den samlede transport altså være 4 meter. Ergo, er der ikke plads til den sidste meter til passerende lastvogne, personbiler og bløde trafikanter.

Flere elever på vej til Annisse Nord skolen; Bjørnehøjskolen
I start november 2020 debatterede Børne- Idræt og familieudvalget, at der skal ske en udvidelse af skoledistriktet for Bjørnehøjskolen pga. byudviklingen i Ammendrup Park og i Troldebakkerne, Helsinge. Skoledistrikt Bjørnehøj tilføres derfor nye og flere elever på sigt (ref.: https://sn.dk/Gribskov/Debat-Udvidelse-af-skoledistriktet-for-Bjoernehoejskolen/artikel/1378454). Efter §3 fra Råstofsloven, skal der lægges vægt på rekreative interesser og en hensigtsmæssig byudvikling. Med udvidelse af skoledistriktet Bjørnehøj og tilførsel af flere elever på sigt og med byudviklingen af Ammendrup Park, vil lergraven i nærområdet af Bjørnehøjskole ikke tilgodese en hensigtsmæssig byudvikling. Selvom der skulle planlægges en hensigtsmæssig infrastruktur af ler-transport, vil det påvirke indfaldsvejene omkring skole- og daginstitutionerne og øge risikoen for mødet mellem elever og tung trafik.

 

På baggrund af ovenstående henligger vi til at Område 12 Syd Annisse Nord udtages af Regionens Råstofsplan 2016/2020.  

 

Med venlig hilsen,

På vegne af Annisse Naturbørnehus, forældrebestyrelsen
På vegne af Bjørnegården Integreret Institution, forældrebestyrelsen
På vegne af Bjørnehøjskolen, forældrebestyrelsen

Indsendt af Heidi Dinesen og Sara Glahn (forældrebestyrelsen Annisse Naturbørnehus).  

 

 

HUSK:

- At få alle voksne i husstanden med. Systemet kan kun acceptere en underskrift pr. e-mail adresse.

- At svare på den bekræftelses e-mail der sendes til dig, når du har skrevet under.

- Du kan læse mere om kampen mod lergraven på www.gribskov.nu

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sara Glahn tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...