Tilskudsordning til hjemmepasning

Jeg støtter at pengene skal følge barnet i Norddjurs Kommune. Hvis børn og deres forældre i en periode har brug for at hjemmepasse, yder Norddjurs Kommunne i dag intet tilskud som mange andre af landets kommuner ellers gør det.

Ordningen er allerede finansieret, da der i forvejen betales tilskud til institutionspladser. Et tilskud der selvsagt tilgodeser kommunen og ikke forældrene, skulle forældrene vælge at hjemmepasse alligevel, og derved spare kommunen for deres udgifter til institutionspladsen. Vi mener at tilskuddet skal følge barnet uanset om barnet går i institution eller derhjemme. 

 

Norddjurs Kommune skal ikke tjene på hjemmepassere, men i stedet støtte op om børns og familiers trivsel og frihed til at forvalte denne selv. 

 

Forældre kan have ønske om hjemmepasning af mange årsager, heriblandt: en tryg og senere institutionsstart, behov for ro i en periode og et ønske om at sikre en tryg tilknytning og nok voksenkontakt til at sende et robust og veludviklet barn ud i samfundet.

Der er tale om et tilskud på niveau med SU-ordningen for en begrænset periode på et år. 

 

Det er på tide at Norddjurs Kommune følger udviklingen og varetager børnenes trivsel.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Camilla Fredsgaard tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...