Tilskud til pasning af egne børn - Aarhus Kommune

Jeg vil gerne give min opbakning til følgende forslag: 
Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Aarhus Kommune, hvis man fravælger brug af andre pasningtilbud. 

Tilskuddet skal ligge på niveau med det maksimale tilskud til pasning i privat pasnings-ordning. Hvilket i 2020 udgør 5.981 for børn imellem 0-2 år og 3.307 for børn mellem 3-5 år.

Kommunen skal bevilge tilskuddet efter retningslinjerne givet i den nuværende lovgivning på området. Hvilket i korte træk kan læses her: https://www.uvm.dk/dagtilbud/typer-af-tilbud/pasning-af-egne-boern

Det uddybende lovgrundlag for bevilling af tilskud til hjemmepasning kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200122L00129

Begrundelse for forslaget:
Vi ønsker at give forældre mere frihed, i forhold til valg af pasning af deres børn, så den enkelte familie selv kan vælge, hvad de finder bedst for deres familie. Det er i forvejen muligt at få tilskud til at ansætte en privat børnepasser med kommunalt tilskud, denne mulighed mener vi også bør gælde barnets forældre. 
 
Det er fra kommunens side besluttet, at der skal indføres minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner fra 2024. Et tilskud til hjemmepasning, vil gøre det nemmere at opnå denne målsætning. Vælger et antal forældre at passe deres børn selv, vil der være behov for at ansætte færre nye pædagoger for at opfylde de fastsatte minimumsnormeringer. 

Det kan være et problem for nogle forældre i Aarhus Kommune at få tilbudt en institutionsplads på det tidspunkt og i den institution de ønsker. Her vil et tilskud til hjemmepasning, give familien mulighed for at vælge at vente, til der kommer det rigtige tilbud for dem. 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Frank Engdal vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...