Tilskud til pasning af eget barn i Skanderborg kommune.

Ifølge lovgivningen har Skanderborg kommune mulighed for at lade op til 85% af det tilskud, der følger barnet i daginstitutioner, dagpleje eller anden pasning, gå til forældrene.

Dette er på nuværende tidspunkt ikke længere en mulighed i Skanderborg kommune.

Vi anser det som naturligt, at forældre har mulighed for at træffe deres egen beslutning om, hvordan deres barn skal passes i de vigtige tidlige år, og at kommunen, i et rimeligt omfang og som loven allerede giver mulighed for, understøtter forældrene i deres beslutning.

Derfor ønsker vi at få genindført tilskud til pasning af eget barn i Skanderborg, så pengene følger barnet, og giver forældrene mulighed for at passe deres eget barn i op til et år.