Tilbagekald uddannelsesministeriets krav på downloadingen af alt undervisningsmateriale

Uddannelsesministeriet har netop udgivet nye krav til eksamen, som vil fjerne adgangen til alt online materiale. Selv noget brugt i timerne, såsom en online lærebog. Kravene vil endda påvirke ordblinde og fjerne deres adgang til kritisk stavehjælpe programmer. Se fagspecifikke retningslinjer her: 
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf23/maj/230502hjaelpemiddeloversigt-skriftlige-gymnasiale-proever.pdf

Vi vil have disse absurde skærpelser tilbagekaldt, så vi kan gå til eksamen på en fornuftig og realistisk måde.


Vejle Tekniske Gymnasium studenterråd    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Vejle Tekniske Gymnasium studenterråd tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...