systemfejl

Tryghed for alle – reparer hullet mellem de sociale sikkerhedsnet.

Når helbredet beskærer adgangen til arbejdsmarkedets indtægtskilder løn/dagpenge – bør vi fra fællesskabet give en økonomisk håndsrækning.

Vi har i dag en lille systemfejl der bør repareres.

Den rammer eksempelvis borgere der efter et kræftforløb eller anden langtidssygdom har nogle eftervirkninger. De kan opleve at kommunerne vurderer dem ”fuldt arbejdsdygtige” medens A-kasserne vurderer dem ”ikke fuldt arbejdsdygtige” – hvorefter al økonomisk støtte er væk.

Målet er 50.000 underskrifter der støtter en lovændring, som foreslået af LO og FTF, at hvis kommunen raskmelder en sygedagpengemodtager efter § 7, men personen ikke kan stille sig til rådighed i a-kassen – fordi vedkommende er for syg til at stå fuldt til rådighed – så skal personen alligevel kunne modtage ressourceforløb Så jeg håber at du har lyst til at støtte i form af en underskrift.

Jeg håber også at du deler opfordringen på facebook, så også dine venner får muligheden for at støtte løsningen af en lille systemfejl.

Ønsker du at læse mere om problematikken og hvordan jeg har arbejdet med at få en "dialog med magten" om sagen, så se her: www.overlund.dk/systemfejl, eller se på facebook på www.facebook.com/systemfejl

Den praktiske juridiske udformning af denne tanke er en ændring af § 68d i lov om aktiv beskæftigelsesindsats til:  

68 d. En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. § 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter § 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Samme ret har personer der efter lov om dagpenge af helbredsmæssige årsager er ude af stand til at påtage sig arbejde af normalt omfang.

reparer11.jpg


Poul Overlund-Sørensen    Kontakt forfatteren af dette andragende