Svendborgsagen for Højesteret

D. 30.8.2017 blev en yngre læge i Østre Landsret dømt for grov forsømmelse i forbindelse med en 4 år gammel sag fra Svendborg Sygehus, der endte med et tragisk dødsfald. Lægen var tidligere i byretten blevet frikendt sammen med sin bagvagt. Denne blev ligeledes frikendt i Østre Landsret.

Den yngre læge blev dømt for ikke at have journalført, at hun mundtligt havde mindet en sygeplejerske om at måle blodsukker på en diabetespatient på indlæggelsestidspunktet. Dette var ikke blevet målt på trods af, at det var vanlig standard hos den type patienter. Lægen blev desuden dømt for ikke efterfølgende at have sikret sig, at sygeplejersken havde udført blodsukkermålingen.

Læs om sagens nærmere detaljer her: http://ugeskriftet.dk/nyhed/faa-overblikket-ugeskriftet-guider-dig-igennem-svendborg-sagen

Lægeforeningen og Yngre Læger giver fuld opbakning til den yngre læge og støtter, at sagen prøves ved Højesteret.
Andreas Rudkjøbing i Ugeskrift for Læger d. 14.09.17: Der er tale om en dybt ulykkelig sag. Først og fremmest for patienten, og de pårørende, naturligvis. Der er sket en fejl, men det er efter Lægeforeningens vurdering ude af proportion at dømme hende for grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. .....Det er derfor afgørende for lægestanden at få en entydig juridisk vurdering af, om fejl af denne karakter virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Skriv under, hvis du støtter, at sagen bør ankes, da den er af principiel karakter og fordi du, på baggrund af afgørelsen, er bekymret for lægers fremtidige retssikkerhed og arbejdsforhold.

Underskriftsindsamlingen er oprettet af kolleger til den dømte læge uafhængigt af Lægeforeningen og Yngre Læger.    


Lotte Møller Smedegaard    Kontakt forfatteren af dette andragende