Støtteerklæring Uafhængige Demokrater

4_Søjler_0.png

Politisk parti - Uafhængige Demokrater

Et nyt parti på venstrefløjen, som anerkender et ansvar ift. asylstop, men samtidig vil øge indsatsen for en målrettet hjælp til stabilisering ude i Verden, både ift. flygtninge og overbefolkning. 

Vi tror på, at et samfunds sande værdi kan afspejles i, hvordan de svageste samfundsborgere har det. Så lad os hjælpe hinanden og gøre Danmark til et godt sted for alle samfundslag. Lad os skabe den perfekte balance mellem et stærk fællesskab, som danner sikkerhed for os alle, og den individuelle frihed til karrieremæssigt at stræbe efter mere bl.a. som selvstændig, iværksætter m.m.

Lad os få skabt større gennemsigtighed i politik og i de kommunale instanser som varetager vores samfundsopgaver. Større gennemsigtighed og mindre bureaukrati.

Og lad os ikke mindst få Danmark tilbage i førerposition på det grønne område. Klimavenlig energi, udfasning af brugen af gift, og mere natur med biodiversitet.

Sammen skaber vi et Samfund - så hjælp os til at blive opstillingsberettiget!

Når du har afgivet din støtteerklæring, går der en uge, så modtager du en mail fra Indenrigsministeriet, som skal bekræftes med NEM-ID.

Mange tak :)


Uafhængige Demokrater    Kontakt forfatteren af dette andragende