Støtteerklæring til Forsøgsstationen om forbedrede økonomiske vilkår

Støtteerklæring til Forsøgsstationen om forbedrede økonomiske vilkår

Forsøgsstationen er et værksted for professionel scenekunst beliggende i en gammel Vesterbro biograf på 750 kvm. Stedet er unikt fordi hele huset er dedikeret til praksisbaseret scenekunstnerisk forskning.

Forsøgsstationen har eksisteret siden 2009. I de 13 år er der blevet skabt over 200 forsøgsprojekter, flere hundrede kunstneriske aktiviteter af vidensdeling, læringsformater og kunstnerisk udveksling af de mange mange danske og internationale scenekunstnere, der har passeret gennem huset. Markante forsøg er startet her, eksperimenterende projekter har sat forløb i gang, som er blevet til værdifuld grundforskning og Reumert præmierede forestillinger. Forsøgsstationen er kunstnernes hus og dens betydning for scenekunsten er uvurderlig. Det bliver vi gang på gang mindet om af de mange scenekunstnere der bruger huset og ved at se det kvalitative løft Forsøgsstationens virke bibringer scenekunsten.Men de sidste 10 år er Forsøgsstationens bevilling fra Kunstrådet ikke steget.

Ved Projektstøtteudvalget for scenekunst/Kunstrådet’s uddeling i september ’22 har udvalget ikke tilnærmelsesvis imødekommet Forsøgsstationens ansøgning, men fastholdt Forsøgsstationen på 1 million kr. om året de næste 3 år; det samme beløb vi har ligget på i 10 år. Oven i det kommer, at pga. af inflationen har det der var 1 million for 10 år siden, i nutidspenge en værdi på 820.000 kr.

For det beløb skal vi køre en drift af et stort hus for 150 aktive medlemmer samt over 11.000 lejere/brugere/gæster årligt, vi skal profilere huset med et større sæsonforsøg, kuratere og vidensdele alle forsøgsprojekter, lave studieprogrammer for scenekunststuderende og samarbejde lokalt og internationalt. Til det arbejde har vi 1,3 fuldtidsstilling og ingen støtte til projekter, dem skal vi nemlig også bruge arbejdstiden til at hente ind fra private fonde. Det er fuldstændig umulige og urimelige vilkår. Forsøgsstationen er et af de ganske få steder, der indretter og målretter huset udelukkende på kunstnernes behov og præmisser. Der ud over er der absurd mangel på prøvefaciliteter. Dette hus må ikke gå tabt.Vi opfordrer dig til at hjælpe os med at protestere over beslutningen ved at underskrive nedenstående udtalelse:

 ”Undertegnede ønsker at understrege Forsøgsstationens værdifulde kunstneriske berettigelse i det danske scenekunstmiljø og opfordre til økonomisk forbedrede vilkår for Forsøgsstationen”.

Underskriftindsamlingen til støtteerklæringen foregår fra d. 1.10. – d. 28.11.22 og vil efterfølgende blive sendt til Projektstøtteudvalget for Scenekunst, til folketingets kulturordførere samt kulturministeren.

 

Bedste hilsner

på kunsten og på Forsøgsstationens vegne

Morten Krogh, bestyrelsesformand, Annelis Kuhlmann bestyrelsesmedlem, Jesper la Cour bestyrelsesmedlem, Antoinette Helbing bestyrelsesmedlem, Rolf Søborg Hansen bestyrelsesmedlem, Lotte Faarup kunstnerisk leder og Øyvind Kirchhoff kunstnerisk leder.