Støtteerklæring blandt læger for en 18-års mindstealder for omskæring uden lægelig indikation

Forhuden på penis er en integreret, funktionel, beskyttende og ekstraordinært følsom del af den naturlige mandlige seksualanatomi. Omskæring er en operation, som det er forbeholdt læger at udføre, hvor penisforhuden fjernes helt eller delvist.

Som læger mener vi – i overensstemmelse med Lægeforeningens politik fra 2016 – at omskæring af raske, umyndige drenge er etisk uacceptabelt. Og vi mener, at forhuden i videst muligt omfang bør bevares i tilfælde af behandlingskrævende forhudssygdom.

Omskæring medfører en markant ændring i det mandlige kønsorgans udseende – og i dets funktionalitet og følsomhed i hvile og under seksuel aktivitet. De ændringer i udseende og seksualfysiologi, som omskæring medfører, har for mange mænd væsentlig betydning for deres selvopfattelse og intime liv.
Så indgribende ændringer, mener vi, at man ikke legitimt kan påføre drenge, der ikke kan afgive informeret samtykke, med mindre der foreligger en behandlingskrævende medicinsk tilstand, der uopsætteligt nødvendiggør omskæring.

Omskæring af drenge under 18 år bør således kun finde sted, såfremt der foreligger operationskrævende sygdomstilstande i forhuden, der ikke kan vente, til drengene når myndighedsalderen, og som ikke kan helbredes med konservative behandlingstiltag som forhudsgymnastik, medicinsk behandling med binyrebarkhormoner og/eller forhudsbevarende kirurgi.

Som al anden kirurgi medfører drengeomskæring betydelig risiko for smerte og ubehag, komplikationer og utilsigtede hændelser i forbindelse med og umiddelbart efter indgrebet, og der er en ikke ubetydelig risiko for senere indsættende negative helbredsmæssige og seksuelle følgevirkninger.

Drengeomskæring uden medicinsk indikation giver ingen relevante sundhedsmæssige fordele i Danmark og strider imod det lægeetiske grundprincip om først og fremmest ikke at forvolde skade eller smerte (primum non nocere).

Alle børn bør have ret til kropslig integritet og beskyttelse imod unødig kirurgi, smerte og potentielle komplikationer. Piger har længe været sikret denne ret ved lov. Det er på høje tid, at drenge opnår samme lovsikrede rettigheder.

Næsten ni ud af ti danskere ønsker en 18-års mindstealder for omskæring uden medicinsk indikation.

Vi, de undertegnede læger, opfordrer hermed Lægeforeningen til fuldtonet at anbefale en 18-års mindstealder for omskæring af raske drenge; og vi opfordrer ligeledes Folketinget til at lovgive om samme.  

Venlig hilsen494291.jpg

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Kasper Ankjærgaard tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...