Støtte til Normstormerne

Tak fordi I laver normkritisk arbejde i folkeskolerne og til dem, der underviser vores børn og de kommende generationer.

Vi er kede af, at I har stået alene i skudlinjen og vi skriver dette åbne brev med ønske om at starte en samtale, ikke kun iblandt os der støtter jer og jeres arbejde med en vision om inklusion og diversitet, men i den bredere befolkning. For vi er mange, ikke få, der står bag jer og arbejder under samme vision. Vi har set på med forbavselse og været uforstående over, hvordan I har været genstand for kritik for et arbejde, der i sin grundkerne handler om at skabe trygge rammer for udsatte børn og unge.

Et arbejde der egentlig både er kedeligt og langsommeligt. Vores arbejde, og fællesnævner blandt os som branche, er, at det handler om at implementere strategier for trivsel, lave politikker til skoler, og ordninger, hvor unge kan tage kontakt hvis de bliver mobbet eller udsat for vold. Det gør vi blandt andet gennem retningslinjer, lovgivning, politik, økonomi, handlingsplaner, aktivisme og undervisning.

Normkritik er i sin egen forstand et kritisk blik på de normer som kan være skadelige. Normkritik er en måde at udvide normer på, sådan at alle trives. Deri ligger både retten til at være anderledes, men også retten til at være ganske gennemsnitlig.

Desuden er normkritik ikke noget nyt. Det er noget man længe har gjort og stadig beskæftiger sig med på f.eks. universiteterne, professionsuddannelserne og gymnasierne. Hver gang vi forholder os til kultur og tendenser og hvilke betydninger disse har for at udfolde en tilværelse med god trivsel, så har dette en normkritisk facet. Men når dette arbejde organiseres og formaliseres, ser vi en tendens til at blive mødt med skepsis, kritik og modvilje. En frygt for at miste traditioner og fodfæste.Vi ved, at jeres arbejde er livsnødvendigt for mange. De seneste år har vi set at særligt unge kønnede, seksuelle og racialiserede minoriteter mistrives på grund af diskrimination, manglende viden og generel repræsentation. 

Kære Normstormerne. Tak fordi I insisterer på at gøre jer umage for at skabe en hverdag for alle, uanset hvordan man ser ud, uanset hvor gennemsnitlig eller ikke-gennemsnitlig man er. Tak fordi I insisterer på at skabe trygge rum for alle. Tak fordi I går forrest en vigtig forandringsproces for samfundet.


Center for Magtanalyse    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Center for Magtanalyse vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...