Støtte til lille oliver

Denne sag indeholder konkrete beviser på at dette lille barn er udsat for både misrøgt og

vold fra mors side. Der er lavet indberetning fra overlæge på børnemodtagelsen til

kommunen, men kommunen mener ikke at have modtaget denne...! Kommunen har

modtaget alle beviser i form af billeder og journaler fra børnemodtagelsen i herlev samt

lydoptagelser hvor mor direkte siger at; Man får perfekte børn ud af at give dem tæsk.

Oliver var bare 13 måneder gammel da han første gang var udsat for vold... 13 måneder!!!

Alligevel vælger kommunen at vende det blinde øje til og mener at barnet har det bedst

hos sin mor. Retten vil ikke se eller høre beviser og Oliver bliver dømt til at skulle bo hos

mor mens far bliver degraderet til weekend far. Landsretten høre beviserne og dommerne

er tydeligt påvirket af disse, mor flipper ud og nægter at fortsætte retssagen på dansk....

(hun er fra letland) Men i sidste ende dømmer de til mors fordel. Oliver skal bo hos mor på

trods af advarsler fra Pædeatrisk overlæge. Dagplejeren er blevet optaget men hun

fortalte far at hun godt kunne se Oliver ikke havde det godt hos mor, men hun ville ikke

blande sig! Siger hun ikke har indberetningspligt. Min klare holdning er at en far kan være

lige så god som en mor og i tilfælde hvor mor øger vold og misrøgt mod barnet skal det i

følge mig ikke være hos hende. Fædre har desværre ingen rettigheder i Danmark for når

alt kommer til alt... Ja så dømmer man til mors fordel. Ja jeg er kvinde og jeg har børn,

men ville aldrig gøre dem ondt og JA jeg mener at fædre burde ligestilles med mødre.

Hjælp os med at hjælpe denne lille forsvarsløse dreng til et trygt og kærligt liv så han ikke

skal fortsætte med det utrygge han er blevet dømt til lige nu. Giv børn og lille Oliver jeres

støtte og skriv under på at vi alle er 100% eninge i at ingen børn skal leve med vold eller

misrøgt. Hjælp os med at give fædre lige så gode rettigheder som kvinder har i dagens

Danmark og ikke mindst giv børnene den stemme de ikke har. For det hele handler

udelukkende om dem.