Støt Thisted sygehus.

 

Kære Nordjyllands regionsråd.

Ledelsen på Thisted sygehus har indstillet, til nedlæggelse af Intensiv afdelingen på Thisted sygehus.

Intensiv på Thisted sygehus nærmeste samarbejdspartner er Hjørring sygehus.

Vi er meget bekymrede, for vores fremtidige behandlings muligheder i den sydlige del af regionen.
Det vil få store konsekvenser, for behandling og dermed helbredelse Pga. Den store transporttid.

Vi mener, vi som ligeværdige regionsborgere, har krav på samme behandlingstilbud.

Vi er blevet lovet bevarelse af Thisted sygehus, dette er klart en stor forringelse, med stor bekymring til følge.

Dette er en kæmpe reduktion af sygehusets behandlings tilbud.
Dette er sygehusets død.

At ændre så drastisk på den akutte behandling på sygehuset, vil udvande fagligheden og gøre det mindre attraktiv for nye læger at søge hertil.

Desuden vil det få andre konsekvenser for lokal befolkningen og hele området, hvis ikke der er intensiv afdeling på Thisted sygehus og et velfungerende sygehus i det hele taget. Det vil fremover være sværd af tiltrække tilflyttere til området, samt medvirke til fraflytning pga helbred og behandlingsmuligheder.
Færre arbejdspladser på sygehuset, vil også medføre øget arbejdsløshed.

Med venlig hilsen. Nogle meget bekymrede regionjsborgere.

Navn.                                        Adresse.

 


Flemming Lodberg Jensen Brendgårdvej 5 Ydby 7760 Hurup    Kontakt forfatteren af dette andragende