ūüďĘ St√łt Lindeg√•rdens rideklub ved at underskrive og dele, tak ‚úĒ

Når der går eventyr i politik….

Det er desværre IKKE et eventyr for os i lokalområdet Gødvad og i særdeleshed ikke for Lindegårdens rideklub, at der planlægges 155 nye boliger KLODS OP ad gården med stor RISIKO for ekspropriering til fordel for en adgangsvej til Eriksborg. 🤦‍♀️203675C7-8D09-4E47-8AD6-8BB9E29D1846.png

Vi har en lokal rideklub, som vi er glade for, og som er et kæmpe AKTIV for Lokalområdet. Der kommer folk fra hele oplandet for at få undervisning og deltage i de mange stævner, som Lindegårdens rideklub årligt faciliterer. En rideklub som i øvrigt er i tråd med Silkeborg Kommunes OUTDOOR politik. ✔

I Strukturplan for Eriksborg etape 1 indledes der med, at Silkeborgs kommunes rammebetingelser skal TILPASSES til områdets historie, landskabstræk, eksisterende bebyggelse, - Eriksborg Charteret som det kaldes og den nye BYDELS GRUNDLOV. En grundlov som BRYDES, hvis lokalplan 13-025 og tillæg 14 effektueres. Hensynet til potentielle ny tilflyttere og bygherre Birch Ejendomme synes større end til Lindegårdens rideklub og os andre, der bor i et i forvejen tætpakket Gødvad. 😒

Under afsnittet PRODUKTION ERHVERV i Strukturplanen for Eriksborg står der ydermere[1]: ”Det er vurderet, at tillægget ikke påvirker produktionserhverv eller virksomheder med særlige beliggenhedskrav jf. kommuneplanens retningslinje 2.5….”.

Dette harmonerer IKKE med Lindegårdens rideklub som virksomhed, der kræver store arealer til hestehold. Lad os BEVARE områdets historie, landskabstræk og eksisterende bebyggelse. TAK! ❤

Der er mulighed for offentlig høring frem til den 31. oktober 2023. Lad os SAMLE så MANGE underskrifter imod forslaget til lokalplan 13.025 og til kommuneplantillæg 14 som muligt og meget gerne SUPPLERE med høringssvar på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Kopiere linket og giv meget gerne dit besyv med 🤞 https://silkeborg.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/detaljer?hid=9271FBB2-BAB5-4D37-B31C-F7A615ACD2B7

[1] https://webkortdata.silkeborg.dk/Helhedsplaner/Strukturplan%20Eriksborg%20-%20Etape%201.pdf  


Anne-Belle Rindel Olsen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anne-Belle Rindel Olsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...