Støt græsk/latin på Svendborg Gymnasium

På Svendborg Gymnasium og HF har vi linjen græsk A/latin A, som skolen har haft meget svært ved at opretholde, da det ikke er en særlig eftertragtet linje. I år har vi dog 3 klasser på tværs af årgangene som alle har valgt linjen, og den vokser derved i størrelse. Men nu taler skolen om at lukke linjen ned fra skoleåret 2016/17, da den er for dyr at beholde. 

Fagene græsk og latin giver os et indblik i hvordan man levede i antikken i henholdsvis Romerriget og Grækenland. Vi undersøger hvordan vi kan afspejle vores hverdag i deres og hvordan denne historiske tid danner grundlag for vores verden i dag. Derudover er antikken også en vigtig del af vores kulturarv gennem deres kunst, forfatterskaber o.a. Vi lærer også at analysere sprogene græsk og latin som er moder til alle de romanske sprog, og kan derved ofte genkende ord i sprog der bliver talt i dag bl.a. tysk og spansk. 

Vi føler, at linjen gør Svendborg Gymnasium til et specielt gymnasium, idet det er et af de få i Danmark som tilbyder elever denne linje, og som dyrker vores kulturarv ved at lade elever lære gennem fortiden. 

Derfor synes vi også, at det ville være et tab for gymnasiet hvis vi ikke holder fast i linjen fremover. 

Vi "klassikere" protesterer mod nedlæggelsen af græsk/latin linjen på Svendborg Gymnasium og HF og håber I gør det samme!