støt-tandskadepatienter

I dag er patienter, der er blevet udsat for tandlægesjusk "stavnsbundet".

 

Hvis du bliver udsat for fejlbehandling hos din egen tandlæge, kan du klage til Tandlægernes patientklageforening. Denne patientklageforening består, af private tandlæger - der til en hver tid vil gøre alt for at beskytte deres kollegaer! Denne patientklageforening er i privat regi - dvs. at du ingen muligheder har, for at få din sag objektivt vurderet!

 

Dette er simpelthen forkasteligt! HJÆLP os med at gøre Tandlægernes patientklageforening offentligt!!!