STØRRE SIKKERHED FOR BLØDE TRAFIKANTER PÅ NORDSKELLET, RANDERS

Trafikken på Nordskellet er øget med 80% uden handlinger for bløde trafikanters sikkerhed

Nordskellet er alt for farlig at krydse for fodgængere og cyklister. Vejen har kun helleanlæg, som bilister, lastvogne og busser ikke skal stoppe op ved. Når trafikken er stor, er det med livet som indsats at få bilister til at holde tilbage. Kan man som 10-årig regne med, at manden i bilen med en lang hale af biler efter sig, vil holde tilbage, når man træder ud på vejbanen, fordi man tror, han har set én? Der er intet lys eller skiltning som signalerer opmærksomhed til bilister om krydsende bløde trafikanter. Det fortsætter på Agerskellet, hvor lastbiler (skolevogne) dagligt bakker, svinger og øver parkering på den eneste vej børn kan benytte for at komme i skole. For nyligt blev en skoleelev udsat for en højresvingsulykke af en lastbil. Der sker INGEN handlinger fra myndighedernes side. Vi bekymrer os for de bløde trafikanters sikkerhed.

Vil du med din underskrift være med til at råbe myndighederne op?

MED DIN UNDERSKRIFT ERKLÆRER DU DIG ENIG I DETTE BREV, DER SENDES TIL FÆRDSELSSTYRELSEN, ØSTJYLLANDS POLITI OG RANDERS KOMMUNE (VEJE OG TRAFIK) MANDAG D. 30. JANUAR.

Kære Færdselsstyrelse, Østjyllands Politi og Randers Kommune

Randers Friskole & Børnehus ligger på Moseskellet, hvor man kun kan komme til ved at bruge Nordskellet og Agerskellet som adgangsvej.

Som skole har vi ad flere runder siden 2016 henvendt os til Randers Kommune (Veje og Trafik) for at gøre opmærksom på, hvor risikofyldt det er for vores børn og elever at komme i skole, og hvor bekymrede både vi som skole og vores forældregruppe er for, at der skal ske alvorlige uheld i trafikken for vores børn og elever, fordi Nordskellet og Agerskellet IKKE udgør en sikker skolevej.

Grundejerforeningen ved Markskellet II har ligeledes i 2021/2022 henvendt sig til Randers Kommune (Veje og Trafik) om Nordskellet som en farlig vej at krydse for fodgængere og cyklister.

Senest (august 2022) har en stor gruppe forældre sammen med andre fra lokalområdet ytret sig i en Facebook-Randers-tråd om området Nordskellet og Agerskellet som et trafikfarligt område.

I alle de nævnte henvendelser har der været foreslået etablering af fodgængerfelter på Nordskellet som én af flere løsninger.

Randers Kommune (Veje og Trafik) har gennem årene besvaret henvendelserne med følgende hovedforklaringer, som har betydet, at der IKKE har været opbakning til ændringer af nuværende forhold:

 1. At politiet kræver en jævn strøm af fodgængere, dvs. de skal kunne dokumentere med antal fodgængere/krydsende cyklister, at der er et behov, hvis der skal etableres fodgængerfelter. Ved observation af området har politiet ikke kunnet påvise mange krydsende fodgængere/cyklister.
 2. At fodgængerfelter giver en falsk tryghed, fordi børn tror, at det er et sted, hvor de må løbe over vejen uden at se sig for.
 3. At de eksisterende midterheller er en god foranstaltning, da både fodgængere og cyklister kan passere Nordskellet i to tempi, ligesom midterhellerne sikrer, at bilerne sænker farten og begrænser overhalingsmuligheder.

Som skole, forældregruppe og lokale borgere må vi kraftigt kommentere kritisk på disse forklaringer:

 • Ad. 1) Politiet kan ikke påvises en jævn strøm af fodgængere og cyklister, FORDI området vurderes så farligt for bløde trafikanter. Forældre bliver tvunget til at transportere børnene i bil eller følge børnene i skole.
 • Ad. 2) Det er at undervurdere børn og elevers forståelse af, at de stadig skal forholde sig opmærksomt og sikre sig, at en bilist vil holde tilbage ved et fodgængerfelt. Men det er signal til trafikanter om deres pligt til at passe på fodgængerne.
 • Ad. 3) Der er så meget kørende og tung trafik på Norskellet, der gør det yderst vanskeligt for børn og elever (bløde trafikanter) overhovedet at træde ud på vejen, da trafikanter IKKE holder tilbage for bløde trafikanter, fordi de ikke er forpligtet på dette med et helleanlæg.

Området – Nordskellet/Agerskellet/Skelvangsvej – er ikke færdselssikkert for bløde trafikanter. Udover manglende fodgængerfelt hænger det sammen med flere ting:

 1. Området er stærkt befærdet af biler og anden tung trafik.
 2. Området ved Agerskellet benyttes som træningsområde for lastvogns-køreskoler og prøvesagkyndige til køreprøve for lastbilkørekort.
 • Ad. 1) Veje og Trafik anerkender, at området er stærkt trafikeret, og at trafikken er vokset over årene. De fortæller, at Nordskellet tilbage i starten af 2000 blev anlagt ifm. nye boligområder for at fungere som vej til de nye boligområder. De fremlægger tal, der dokumenterer, at biltrafikken er vokset fra ca. 2.500 biler (2004) til ca. 3.600 biler (2013) til ca. 6.400 biler (2019), hvilket svarer til en stigning på ca. 80 %!! Vi gør opmærksom på, at Veje og Trafik ikke har tal, der belyser trafikbelastningen efter 2019. Det er i denne periode, hvor boligområderne syd for Nordskellet (Trelleborg Allé, Løven, Vægten) er færdigudbygget og det nye boligområde nord for Nordskellet (Vikingedalen) er under fuld etablering. Vi oplever, at trafikken er vokset markant de seneste tre år! Nordskellet fungerer i dag som ringvej til og fra byen, som forbindelsesvej mellem Mariagervej og Hobrovej og som aflastningsvej for trafik på Ringboulevarden. Og dette gælder ikke kun personbiler, men også tung trafik som lastbiler og busser. Det er farligere end nogensinde at krydse Nordskellet for børn og elever. Ang. busser er der i 2021 etableret bus-holdeplads/bus-vendeplads skråt over for Skelvangsvej, hvor Nordskellet laver et sving og er blevet yderligere et trafikalt knudepunkt for afvikling af trafik på Nordskellet. Før vendepladsen blev etableret, kørte der busser ind på Agerskellet og satte bus-kørende sikkert af i et lukket område væk fra Nordskellet. Trods anerkendelsen af både øget trafik og tung trafik fremfører kommunen igen i sit seneste svar (FB tråd 2022), at helleanlæg er den sikreste løsning for bløde trafikanter, fordi fodgængerfelter giver falsk tryghed!!
 • Ad. 2) Det har flere gange givet anledning til utrygge eller ligefrem farlige situationer, når Agerskellet benyttes som øveområde for lastbil-skolevogne. Det sker, når der trænes parkering, vending og bak. Fredag d. 11/11 blev en cyklende dreng fra 6. klasse påkørt af en lastbil (skolevogn), der uden at blinke, svingede til højre ind på én af Agerskellets sideveje. Det var kun et mirakel, der gjorde, at drengen ikke røg ind under lastbilens hjul og kom alvorligt til skade. Det meget bekymrende var, at hverken chaufføren eller den anden person i førerhuset selv registrerede, at lastbilen/føreren havde væltet cyklisten. Chaufføren vendte lastbilen og kørte sin vej, mens drengen chokeret så til. Sagen har givet anledning til kontakt med den ansvarlige for køreprøver under Færdselsstyrelsen, de tre køreskoler, der benytter området, samt en politianmeldelse.

Udfaldet at disse henvendelser har været, at alle parter ser med alvor på sagen, men INGEN tager ansvar for at ændre på trafiksikkerheden. Agerskellet benyttes fortsat som dagligt øveområde for skolevogne uagtet vores anmeldelse og bekymring for de bløde trafikanter.

HVEM VIL TAGE ANSVAR?

 • Veje og Trafik henviser til, at det er politiet, der skal godkende fx etablering af fodgængerfelt.
 • Politiet bruger antal krydsende fodgængere/cyklister som grundlag for etablering af fodgængerfelt, men forholder sig ikke til den voksende trafik.
 • Politiet sender problematikken omkring brug af området som øvelsessted for lastbil skolevogne videre til Færdselsstyrelsen.
 • Færdselsstyrelsen afventer politiets reaktion på vores politianmeldelse.

VI BEDER OM LØSNINGER HURTIGST MULIGT, DER SKABER TRYGHED FOR BLØDE TRAFIKANTER

Løsninger kan fx være:

 • At der etableres fodgængerfelter de steder, hvor der i dag er helleanlæg på Nordskellet ved Agerskellet og Sennepsvangen.
 • At fodgængerfelterne suppleres med Torontoanlæg (trafiklys, der konstant blinker gult) og 40 km/t zone på udvalgte tidspunkter i døgnet på hverdage.
 • At det kun bliver tilladt for lastbiler med ærindekørsel at køre ind på området ved Agerskellet, hvilket forhindrer at der gennemføres prøver i lastvognskørekort og dermed at området benyttes som træningsområde.

Med venlig hilsen

Alle medunderskrivere og Randers Friskole & Børnehus


Claes Holmgreen, viceskoleleder på Randers Friskole & Børnehus    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Claes Holmgreen, viceskoleleder på Randers Friskole & Børnehus vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...