#TimesUp - Manifest for den danske film- og scenekunstbranche

Timesup.jpg

Underskriverne af dette manifest ønsker en ny kultur med nul-tolerance overfor sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche.  

En kultur, hvor ingen behøver at frygte at blive udsat for krænkelser af ovennævnte karakter hverken under uddannelse eller på arbejdspladserne.  

En kultur, hvor det er accepteret at sige fra, hvor der bliver lyttet og handlet prompte, hvis krænkelser alligevel sker.     

En kultur, hvor det ikke er ofrene der udskammes, men krænkerne der stilles til ansvar.  

Vi ønsker et opgør med tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer der ligger til grund for den.  

Vi opfordrer til at chefer og ledere på institutioner, skoler, teatre, produktionsselskaber og TV stationer iværksætter tiltag, der vil sikre at seksuelle krænkelser, overgreb, chikane, magtmisbrug og kønsdiskriminering ophører.  

Vi opfordrer til, at de ramte gives mulighed for at deltage i og påvirke udformningen af disse tiltag.  

Vi tror på at det er muligt at skabe et sundt og trygt miljø i branchen, hvor alle er ligeværdige uanset køn.  

Vi tror på at bevidstgørelse og åbenhed er første skridt i denne retning.  

Vi opfordrer alle, både ledere og medarbejdere, til at tage ansvar på deres arbejdsplads, således at der skabes et arbejdsmiljø, hvor krænkelser ikke finder sted og hvor det er normen at sige fra, frem for at tie, hvis man bliver vidne til magtmisbrug af enhver art.   

Vi forpligter os til at reagere, når vi er vidner til krænkelser eller overgreb.  

Vi forpligter os til at støtte op om ofrene.  

Det er vores branche. Vores arbejdspladser. Vores fælles ansvar.

--------------------------------------------

Manifestet her er udarbejdet på baggrund af at kvinder fra film- og scenekunstbranchen i fortrolighed delt deres vidnesbyrd med hinanden i en lukket facebookgruppe. Gruppen voksede hurtigt og har nu over 1500 medlemmer. Det har været læsning som er svær at sidde overhørig og derfor har vi udformet et fælles manifest for dansk film- og teater der også kunne deles udenfor gruppens medlemmer. 100 vidensbyrd blev offentliggjort i forbindelse med en reading søndag den 10 dec kl 15 på Edison. Pressemanus fra reading kan læses her: Pressemanus fra reading


Henvendelse ang. #Stopstilheden kan indsendes til administator her    Kontakt forfatteren af dette andragende