Stop udøvelsen af social kontrol mod elever på Mulernes Legatskole!

Vi er mange elever der har været ofre for uddannelseslederenes hårde retorik og kontrol på Mulernes Legatskole. 

Mulernes Legatskole er et godt gymnasium, med mange gode lærer som til dagligt gøre en stor indsats for at udvikle eleverne. Men desværre bliver udviklingen bremset af uddannelseslederne, da de fører en rigtig hård retorik mod eleverne, herunder specielt de tosprogede. Mange elever beretter at de ihærdigt forsøger at kontrollere dem, ved at true med sanktioner, såsom advarsler, bortvisning og fratagelse af SU på meget løse grundlag (og i mange tilfælde, ingen)

Mange elever forlader deres kontor grædende, med en følelse af ligegyldighed, lavt selvværd og en ødelagt personlighed, du de simpelthen kører så hårde personlige angreb, som i mange tilfælde bygger på deres fordomme omkring tosprogede muslimer. 

Vores formål er at skabe en bedre tilværelse for fremtidige elever på Mulernes Legatskole, og skabe nogle mangfoldige rammer, hvor ingen bliver uretfærdig behandlet alene på baggrund af deres oprindelse, hudfarve eller beklædning. Rektor på Mulernes Legatskole er bekendt med deres uacceptable retorik, og der bliver fortsat ikke gjort noget ved det. For i følge ham selv, er de et effektivt middel til at presse eleverne, herunder med speciel fokus på de tosprogede muslimer. I mange år har elever forsøgt at råbe højt omkring uddannelseslederne, med håbet om en bedre skolegang, men det er aldrig blevet taget seriøst. 

Derfor starter vi nu en underskriftindsamling, for at vise, at vi er mange som ikke vil acceptere at uddannelsesledere udøver gennemgående social kontrol, fører skræmmekampagner mod eleverne og angriber dem hårdt psykisk, at det ender med at ødelægge deres personligheder. For historierne er mange. Mulernes Legatskole bør genoverveje hvorvidt man vil have sådanne personer ansatte!

Underskriv og del gerne!

BEMÆRK: Uddyb gerne hvorfor du skriver under! Herunder hvis du selv har haft en konkret oplevelse med Susanne. 


Elever på Mulernes Legatskole    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Elever på Mulernes Legatskole tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...