Stop træfældning og bebyggelse af parken ved det fredede Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn fra 1928 er fredet, men man overså beplantningen i fredningen. Arkitekten bag det ikoniske funktionalistiske vandtårn, Ib Lunding, fik plantet træer i en Fibonacci spiralform, der spejler detaljerne i bygningen. Nu vil Københavns Kommune fælde flere af træerne og bebygge grunden. Det er en uerstattelig ødelæggelse af vores kulturarv. 

Baggrunden for byggeriet er, at den lokale Bellahøj-spejdergruppes hytte blev nedlagt til fordel for opførelsen af nye boliger ved Degnemosen. I stedet har kommunen udset vandtårnsgrunden som et egnet sted for bygning af et spejderhus på 526 kvm. Men for at få plads til så stort et byggeri, skal der fældes 7 af de oprindelige træer samt enkelte yngre. Byggeriet er planlagt til at begynde allerede her i august.

Træerne er 25 m høje og næsten 100 år gamle. Det drejser sig om to østrigske fyrretræer, rødel, birk, ask, vintereg og hestekastanje. Træerne bruges flittigt af fugle, egern og flere flagermusearter (dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus), som finder føde i dem. Med deres alder og det varierede artsvalg er netop disse træer vigtige for biodiversiteten, som er hårdt presset i København.

Så skriv under på, at træfældning og bebyggelse af Vandtårnsgrunden skal stoppes. Det gælder vores kulturarv, bevarelse af gamle træer og klimasikring af byen. Vi må sammen kunne finde et bedre sted til spejderne.

Opdatering:

Bygherren valgte desværre at fælde 8 af Vandtårnets træer d. 31. august, heraf 6 af de oprindelige træer. Alle træer var sunde og struttede af saft og kraft. 

Vi arbejder stadig på at redde de øvrige træer på grunden fra at dø, ved at appelere til at byggeriets omfang mindskes,og at de omrkingliggende træer beskyttes under anlægsfasen. Der er mindst 3-4 træer i alvorlig risiko ved et så omfattende byggeri og måske flere, hvis ikke træernes rodnet og drypzoner tænkes ind. Så din underskrift hjælper stadig. 

vandtårstræer.jpg