Stop Sammenlægning af vores børnehaver i Gistrup!

             Bevar FLIK FLAK

Vi, børn, forældre og personale ønsker at bevare de gode trygge, nærværende og faglige rammer som vi har i dag, takket være en dygtig, faglig og ikke mindst tilstedeværende leder.

HJÆLP os med at bevare FLIK FLAK

Aalborg Byråd godkendte den 11.10.2023 budgettet for 2024-27 med ledelsesmæssige justeringer på dagtilbudsområdet på 3,1 mio. kr. i 2024 og 6 mio. kr. årligt fra 2025. For at udmønte den besluttede besparelse skal en række institutioner sammenlægges under samme pædagogiske leder eller lukkes ned.

Vi er en gruppe børn og forældre i Gistrup, som trives bedst i en mindre daginstitution. Vi har behov for især med den nære ledelse ved Mie, som er tæt på os og vores børn, og som sikrer en tryg hverdag

Institutionerne Grenen og Flik Flak i Gistrup foreslås at sammenlægges. Dette vil blandt andet betyde 89 børn under en institution – og med en daglig ledelse, som er langt væk fra disse børn. Dermed risikeres, at vi og vores børn mister det nærvær, føling og forståelse for de udfordringer og bekymringer som opleves af såvel børn som forældre. Med den praksisnæreledelse som vi har i FLIK FLAK i dag, oplever vi, at der tages hånd om de mange bekymringer, udfordringer eller bare generelle spørgsmål, som man står med som forældre, da vi ikke skal igennem mange forskellige led for at få svar eller handling -  vi har en nærværende og handlekraftig leder, som kender og prioriterer alle vores børns velbefindende. Dette giver stor tryghed og trivsel for såvel børn, forældre og personale.

En sammenlægning af Grenen og Flik Flak vil også betyde en medarbejderstab på 21 personaler, som uden tvivl vil være såvel omsorgsfulde som kompetente, men den tætte relation som vores børn har til det fantastiske personale i FLIK FLAK, hvor de skal forholde sig til relativt få voksne, vil blive påvirket med store konsekvenser for såvel deres tryghed som trivsel. Ligeledes risikerer vi også et personale i mistrivsel pga en ledelse, som er langt fra praksis og de udfordringer som også personalet oplever.

Mange af vores børn vil ikke trives i en stor institution, hvorfor vi også målrettet har valgt en mindre institution som Flik Flak. 

Hjælp os til at være vores børns stemme, så vi kan bevare den trygge hverdag med trivsel, gode tætte relationer og en hverdag, hvor de både bliver set og hørt

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Merete A. Laursen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...