Stop Millionbesparelser på BEREDSKABET

VI MÅ FÅ STOPPE DEN MILLIONBESPARELSE PÅ BEREDSKABET  

vi må stå sammen for at stoppe denne tåbelige besparelse

 

Cita fra kristelig dagblad 

 Man kan ikke spare sig til et bedre statsligt beredskab 

 

Det ændrede trusselsbillede bliver meget vanskeligt at imødegå uden et robust overbygningsberedskab. Det beredskab vil Danmark ikke længere have til rådighed, hvis besparelserne gennemføres

Politikerne skal i de kommende uger besvare spørgsmålet: Hvordan skal besparelsen på det statslige beredskab implementeres? Der er lagt op til omfattende besparelser på redningsberedskabet - 125 millioner eller tæt på 30 procent af bevillingen. Det kan ikke gøres uden konsekvens for serviceniveau og robusthed i samfundet.

 

 Citat fra Berlingske 

Store besparelser på kommunernes og statens beredskab med nedlæggelse af størstedelen af statens beredskabscentre som resultat er hovedårsag til en kamp om bevillinger og arbejdspladser, der i længere tid har ramt samarbejdet mellem dem, der skal komme danskerne til hjælp, når ulykkerne rammer.

Få uger efter terrorangrebet i København advarer flere centrale aktører nu mod at gennemføre besparelser for 300 millioner kroner på det danske redningsberedskab.

Danmark risikerer nemlig at være dårligt rustet, hvis et stort terrorangreb rammer i fremtiden, lyder advarslen fra blandt andet Sund & Bælt, der er ansvarlige for Storebæltsforbindelsen, skriver Berlingske.