Stop lukningen af psykiatrien i Holstebro

Region Midtjylland lægger op til at lukke psykiatrien i Holstebro og flytte sengepladserne til Herning i forbindelse med omstruktureringer i regionen. BEDRE PSYKIATRI samler underskrifter for at kæmpe for at bevare sengepladserne og stoppe planerne om at lukke de 17 sengepladser, der er tilbage i Holstebro.

Den oprindelige plan var at vente med at flytte sengepladserne til supersygehuset i Gødstrup, men det er først planlagt til at stå færdigt i løbet af 2019. Så ville man samle psykiatrien der, og samtidig etablere lokale tilbud til psykisk syge – den tidsplan fraviger regionen nu fra.

Vi frygter, at de psykisk syge og de pårørende igen rammes af forringelser og besparelser i en tid, hvor psykiatrien i forvejen er presset på ressourcer, personale, mangel på tilbud og senge.

 

Derfor skal du skrive under:

  • DER ER BEHOV FOR SENGEPLADSERNE: Psykiatrien er i forvejen under voldsomt pres. Psykisk syge har i forvejen svært ved at blive indlagt, få rettidig hjælp og alt for mange bliver udskrevet for tidligt alt for ofte med stor konsekvenser for syge og pårørende – en lukning forværrer denne situation.
  • NÆR HJÆLP: Lukningen vil være en katastrofe for de psykisk syge i området, der har brug for sengepladserne,       behandlingen og ekspertisen tæt på. Samtidig forringer det muligheden for at inddrage de pårørende i behandlingen og for den syge at få støtte fra familien.
  • IKKE TID TIL SPAREPLANER: Psykiatrien har ikke brug for spareplaner og lappeløsninger – psykiatrien har brug for et løft som politikerne på Christiansborg har lovet. Region Midtjylland skylder borgerne at etablere en psykiatri, der giver borgerne håb, kvalitet og tilgængelighed.
  • MANGEL PÅ LÆGER SKAL LØSES: Men ikke ved at lukke psykiatriske afdelinger. Lægemangel er et problem, som skal løses med politiske initiativer -regionalt og på Christiansborg. 

 

Skriv under og hjælp os med at vise politikerne, at vi skal bevare psykiatrien i Holstebro. Jo flere vi er - jo flere underskrifter kan vi aflevere til politikerne.

 

Tak for din støtte! 

 

Med venlig hilsen
Keld S. Laursen, lokalformand i BEDRE PSYKIATRI Holstebro

Mette Tandrup Madsen lokalformand i BEDRE PSYKIATRI  Struer/Lemvig

Arne Christiansen, lokalformand i BEDRE PSYKIATRI Ringkøbing/Skjern


Keld S. Laursen, Mette Tandrup Madsen og Arne Christiansen.    Kontakt forfatteren af dette andragende