STOP lokalplanforslaget for området ved Kelleris Hegn

Marken_ved_Kelleris_Hegn_-_panorama.jpgBEVAR DETTE OMRÅDE UBEBYGGET

Med din underskrift tilkendegiver du at være imod vedtagelsen af lokalplanforslag 3.42, som omhandler et nyt boligområde øst for Kelleris Hegn og vest for Grydemoseområdet.

Området skal forblive ubebygget og ikke bebygges med 400 boliger som lokalplanen åbner mulighed for.

Udsigt_fra_Hornbækvej_-_panorama1.jpg

DENNE UDSIGT FRA HORNBÆKVEJ SKAL BEVARES!

Underskriftsindsamlingen vil blive sendt til Helsingør Byråd som en samlet indsigelse inden høringsfristens udløb. Din mailadresse vil blive medsendt til byrådet, da indsamlingen ikke giver mulighed for at skrive postadresse.

 

 


Espergærde Byforening v/Kjeld Damgaard    Kontakt forfatteren af dette andragende