Stop Letbanens signalhorn i Mårslet

 Til Bünyamin Simsek, Keld Hvalsø Nedergaard og Jan Ravn Christensen

Jeg skriver til jer på vegne af en række borgere i Mårslet. Vi har et problem omkring Letbanen, som muligvis virker lille i det store billede, men for os har en stor betydning i forhold til den livskvalitet man søger i sit eget hjem. Sagen er den, at siden letbanen blev åbnet på trækningen Odder-Aarhus, har vi oplevet at den af loven påkrævede Tyfonering ved den i øvrigt afspærrede overgang i Mårslet, er blevet meget svær at udholde. Der tudes i begge retninger, fire gange i timen, første gang 5:54 og sidste gang 23:54. Vi kan forstå at der grundet lovkrav skal tyfoneres og at lyden skal være i en bestemt styrke. Dette forklarer Jens Velling i denne mail:

” Tak for din mail. Du er ikke den eneste, der klager over lydgivning fra letbanetoget. Sagen er, at vi skal give lyd på udvalgte steder langs letbanestrækningen – det kræver bekendtgørelse 115 om sikring af overkørsler. Vi undersøger dog – som du også er inde på – om vi kan ændre på oversigtsforholdene, så vi kan undlade at give lyd. Dette arbejde pågår – afgørelsen er desværre ikke vores. Når du oplever højere lyd end tidligere, skyldes det, at der er skrappere krav til vores nye letbanetog, end der var til den gamle nærbane. At der ikke gives lyd nord for Mårslet skyldes bedre oversigtsforhold.”

Venlig hilsen

Jens Velling

Kommunikationschef Aarhus Letbane I/S

Nu er det dog ikke sådan at der er tale om en subjektiv oplevelse, flere borgere har fortaget simple målinger af lydniveauet, som svinger mellem 81 og op til 97 decibel. At området hvor der skal gives signal, er flyttet 150 m længere ind i bebyggelsen, og også betydning. Støjmålinger? Da denne lydstyrke ifølge arbejdsmiljøloven kræver høreværn og Miljøstyrelsens tillæg fra 2007 : https://mst.dk/media/92682/tillaeg_til_togstoejvejledning_end.pdf , ikke må overstige 64 db, var vi interesserede i at få kendskab til de støjmålinger, der har været udført i forbindelse med letbanen.

Som vi kan forstå, har forsinkelsen af letbanen været påvirket af, at banen er blevet vurderet som et nyt anlæg, og at der derfor vil være fortaget støjmålinger. Vi kontakter derfor Miljø-og Fødevare ministeriet:

”Miljøbeskyttelsesloven regulerer desværre ikke støj fra forbikørende tog. De grænseværdier du henviser til er for så vidt rigtige nok. Men de anvendes kun jf. planloven, når der skal etableres nye boliger langs en jernbane. Det fremgår også af det tillæg til Miljøstyrelsens vejledning du henviser til. Jeg går ud fra, at der i forbindelse med etableringen af letbanen har været foretaget nogle støjmæssige vurderinger i form af en miljøvurdering?. Så vidt jeg kan se, er det henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der er ejere af letbanen. Du skal derfor henvende dig til en af dem, der også kan oplyse dig om de miljøvurderinger, der er foretaget i forbindelse med anlægget af letbanen – og eventuelt hvordan støjgenerne kan begrænses.      

Jeg håber det kan hjælpe dig lidt videre.  

Venlig hilsen Jens Schultz Thers Fuldmægtig

| Erhverv +45 72 54 45 22

| jesha@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet

Nu er det sådan, at der faktisk ER tale om et nybyggeri og at der pt. skal etableres nye boliger i Mårslet langs banen ved Eskegårdsvej. I den forbindelse skal der vel fortages målinger? Der må ikke nyetableres boliger i områder med mere end 64 bd støj fra tog, hvilket gør det umuligt at få byggetilladelse til dette område?

Vi kontakter derfor Aarhus kommune/Teknik og Miljø, og udbeder os en dokumentation af eventuelle støjmålinger. De dog ikke mener, at det er deres problem:

Jeg vil råde dig til at vende henvendelse til letbanen først, og så vil de altid kunne guide dig videre, hvis det ikke er dem du skal have fat i.   Beslutningen ligger ikke ved Aarhus Kommune, da ansvaret ligger hos Letbanen.  

Hav en god dag. 

 Med Venlig Hilsen   Nanna Christensen

Administrativ medarbejder

E-mail: naec@aarhus.dk      

EKNIK OG MILJØ

Vejanlæg & Bydesign Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand T + 45 89 40 44 00  

Nu er det sådan at Aarhus kommune ejer letbanen sammen med region midt, samt sidder i letbanens bestyrelse, så det virker besynderligt at Teknik og Miljø ikke kan besvare et så forholdsvis konkret spørgsmål? Vi oplever at ingen afdelinger tager ansvar, ingen kan svare på vores spørgsmål og at ingen forholder sig til, at man har placeret til i et juridisk dilemma, hvor man er nødt til at larme højere end loven tillader, fordi loven kræver det.

Letbanen har ikke svaret på en eneste henvendelse omkring støjmålinger.

Vi ønsker svar Som borger i Aarhus kommune er det meget frustrerende ikke at kunne få et svar på et forholdsvis simpelt spørgsmål. Det er noget frustrerende at skulle leve med at ens have ikke længere er et rart sted at være, at man ikke kan sove for åbne vinduer eller spise ude på terrassen. Nogle af os er bekymrede for hvorvidt vores boliger nu er usælgelige. Plus den konstante irritation over lyden, påvirker ens livskvalitet voldsomt. Vi er udmærket klar over at loven påbyder at der skal gives signal, det vi gerne vil have svar på er:

  • Er der fortaget støjmålinger af dette signals styrke i de beboede områder som grænser op til banen?
  • Overgangen er aflåst og benyttes af en landmand få gange om året. Et blink eller andet lydfrit signal kunne gøre de resterende 360 dage ”tyfoneringsfri”?
  • Der tyfoneres grundet dårligt udsyn for togføreren- han man overvejet at fjerne bevoksning?
  • Der Tyfoneres nu direkte inde i bebygget område, grundet togets øgede hastighed. Var det muligt at sænke hastigheden en anelse gennem byen og flytte signalskiltet ud af bebygget område?

Vi er som sagt påvirket hver dag, fra morgen til aften og har gennem de sidste år søgt at komme i dialog med letbane, kommunen og regionen, dog uden den store effekt. Da dette er et meget konkret problem, med en række realiserbare løsninger, virker det uforståeligt at man ikke har kunnet eller villet give os et konkret svar. Vi er mange husstande som er påvirket, hvilket støjmålinger vil kunne bekræfte.

Med håb om snarligt svar og ønske om en fornuftig løsning, på vegne af borgere i Mårslet Sara Heil Jensen/Langballevej 24    

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Sara Heil jensen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...