STOP kommende Serviceafdeling på Stokholtbuen 51.

STOP Serviceafdeling på Stokholtbuen 51.

 

Med din underskrift tilkendegiver du at være imod at Herlev Kommune placerer deres Serviceafdeling på Stokholtbuen 51. Her ses placeringen på et kort:

Stokholtbuen_51.png 

Området skal ikke inkludere erhverv, som et kommunalt servicecenter, da det vil være ødelæggende for områdets fælles miljø- og trafikforhold.  

En kommende Serviceafdeling på Stokholtbuen 51 vil betyde følgende:

  • Der fjernes grønne områder på Stokholtbuen.
  • Forøget trafik på Gl. Klausdalsbrovej og Stokholtbuen – ofte fra store og tunge køretøjer.
  • Øget støjgener, som følge af øget og tung trafik.
  • Lysgener om aftenen/natten, da der også foregår servicearbejde på skæve tider af døgnet.
  • Støvgener som følge af tunge køretøjer og det servicearbejde de udfører.
  • Der vil blive opført flere store lagerbygninger til opbevaring af tunge køretøjer, vaskehal til køretøjerne og andet, som vil være beskæmmende for området.

Øget lys-, støv- og støjpåvirkning i området kan påvirke både mennesker og dyrs helbred. Specielt da en Serviceafdeling også har kørsel om natten, hvilket kan forårsage søvnforstyrrelser. Området anvendes i dag som rekreativt område i forbindelse med kolonihaverne. Et kommunalt servicecenter hører til i et industrikvarter, og placeringen vil medføre væsentlige ændringer til områdets virke og værdi.  

Infrastrukturen i området er ikke dimensioneret til øget og tung trafik. Området ligger ikke ud til en hovedfærdselsåre, ej heller centralt. Maskinerne vil skulle passere via villaveje, både morgen og aften, for at komme rundt i kommunen. Til begge sider af den foreslåede placering ligger skoler, og de nærmeste veje, Stokholtbuen og Gl. Klausdalsbrovej, er i forvejen med trafikale udfordringer og effektivt ensporede. Det vil blive meget utrygt for både beboere i området og skolebørn at færdes langs med Gl. Klausdalsbrovej og Stokholtbuen, som begge har hverken fortov eller cykelsti en stor del af vejen.  

Det vil være beskæmmende for området, hvis Herlev Kommune opfører flere store lagerbygninger og parkerer tunge køretøjer i området, hvor der normalt er grønt med masser af træer og natur.  

Kommer der en Serviceafdeling på Stokholtbuen 51, vil det ødelægge et af de mest attraktive områder i Herlev Kommune, hvor der er dejlig natur, stille boligområder, hyggelige kolonihaver og frodige nyttehaver. Derfor er det afgørende, at forvaltningen finder en anden placering til Serviceafdelingen.  

Du kan hjælpe med at stoppe opførelsen af Herlevs Serviceafdeling på Stokholtbuen 51 ved at skrive under nu.  

Underskriftsindsamlingen vil blive sendt til Herlev Kommune (byplan@herlev.dk) som en samlet indsigelse inden høringsfristens udløb den 18. maj 2022. Dine informationer og mailadresse vil blive medsendt.  

Link til Herlev Kommunes debatoplæg vedr. Serviceafdeling på Stokholtbuen 51:

 


Signe Louise Skovlund Marstrand (Formand for GF Stokholt)    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Signe Louise Skovlund Marstrand (Formand for GF Stokholt) vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...