STOP klassesammenlægninger på tværs af matrikler på Skovlunde Skole

Skovlunde Skoles ledelse har meldt ud at de nuværende 6 6.-klasser skal lægges sammen til 5 7. klasser, og at alle klasser dannes på ny, med 2 klasser på afdeling Nord og 3 klasser på afdeling Syd.

Vi mener ikke at klassesammenlægninger på tværs af matrikler fordrer et optimalt læringsmiljø i de vigtige udskolingsår, da eleverne skal bruge alt for meget tid på at finde sig til rette i en ny social kontekst;
- eleverne mister værdifulde fællesskaber grundlagt gennem de første 6 års skolegang,
- eleverne fjernes fra deres sociale netværk,
- eleverne skal vænne sig til nye pædagogiske tilgange,
- de mest udsatte elever er i risiko for at "knække nakken" på det da et skoleskifte (som eleverne opfatter det som) indebærer store usikkerhedsmomenter for den enkelte.
Alt sammen sker i en udskolingstid hvor eleverne burde bruge energien på at dygtiggøre sig.

Desværre er klassesammenlægninger på Skovlunde Skole en direkte konsekvens af Ballerup Kommunes økonomiske tildeling, og den af kommunalbestyrelsen fastsatte styrelsesvedtægt, som tillader klassesammenlægninger på tværs af matrikler fra 7. årgang og kræver mindst 2 spor på hver matrikel, selvom skolen ikke har nok elever på matrikel nord til at bibeholde 2 klasser.

Skolens medarbejderudvalg har udtalt at det skaber uro, skolebestyrelsen har et princip om at klassesammenlægninger så vidt muligt skal ske på egen matrikel, og folkeskolelovens §25 foreskriver at klasserne, efter 1. klasse, tilstræbes bibeholdt i hele skoletiden.


Hvis du heller ikke mener klassesammenlægninger på tværs af matrikler bør foretages på Skovlunde Skole, skriv under og hjælp os med at råbe politikerne op.

Vi vil ikke længere acceptere at elevernes læring og trivsel afhænger af (økonomiske og strukturmæssige) forhold fastsat af politikerne.

Vi skal kunne gøre det bedre for skolens elever!

 


Forældre på Skovlunde Skole og forældrerepræsentanter i Skolebestyrelsen på Skovlunde Skole

Andreas Woetmann Christoffersen

Christel M. Billeskov Wilms

Lisbeth H. Sørensen

 

PS: Angiv gerne hvilken klasse dit barn går i.