Stop Gruskravsprojektet Nordøst for Skævinge

Undertegnede er imod grusgravsprojektet, da det i meget høj grad vil påvirke områdets natur og miljø negativt, herunder:

  • Flere dyrearter på Miljøministeriets bilag IV liste, som er beskyttet efter EU’s Habitatdirektiv, bliver truet. Herunder den meget sjældne Løgfrø, Spidssnudet frø og Stor vandsalamander.
  • Vejnettet i området er stærkt underdimensioneret til tung trafik, og det vil skabe store trafikale problemer lokalt – ikke mindst ved udkørsel gennem Meløse til Amtsvejen, eller hvis andre veje vælges gennem Skævinge eller Harløse.
  • Bevaringsværdige diger udpeget af Kulturministeriet vil gå tabt.
  • Derudover vil det give store gener i form af støj, støv og desuden reduktion i ejendomsværdi.

Initiativgruppen v. Anne, Johan, Camilla og Thomas    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Initiativgruppen v. Anne, Johan, Camilla og Thomas tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...