Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

SAGEN KORT:
Børne- og Ungeudvalget i Københavns Kommune vil spare 1,5 mio. kr. om året ved at forringe fysio- og ergoterapi til de 182 af de mest handicappede børn i kommunen.

Hvis forslaget bliver vedtaget vil være det samme som fuldstændig at fjerne fysio- og ergoterapien, da disse børn i forvejen har svært ved at kommunikere og modtage hjælp fra voksne de ikke kender. En hjælp som de faktisk er berettiget til. En stor del af børnene har autisme, og kan slet ikke lade sig berøre af mennesker, de ikke kender og er 100% trygge ved. 

HVEM ER ANSVARLIGE OG HVAD GÅR FORSLAGET UD PÅ?
B&U-udvalget med Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager i spidsen kalder besparelsen for et ”effektiviseringsforslag” i udvalgets budget for 2023. Forslagets titel er: ”Sammenhængende og ensartet fysio- og ergoterapi”.

Forslaget går ud på at spare hvad der svarer til tre stillinger væk. Samtidigt vil de trække alt fysio- og ergoterapeutisk personale ud af kommunens seks særlige dagtilbud (børnehave/vuggestue for børn med særlige behov), som terapeuterne i dag har som arbejdsplads, og i stedet flytte terapeuterne til den centrale enhed ”Børnecenter København” (BCK). Fremover skal terapeuterne altså mere være en slags supportfunktion udefra, der kommer på besøg i de seks institutioner og leverer en ydelse, når det skønnes at der er et behov. 

HVAD ER KONSEKVENSERNE AF BESPARELSEN?
Den direkte konsekvens vil være, at børnene skal være parate til at modtage terapi og træning, når terapeuterne kommer på besøg – helt uden hensyntagen til barnets dagsform og øvrige hverdag i institutionen. I modsætning til som det er nu, hvor terapeuterne altid er i huset, kender børnene og kan tage hensyn til deres konkrete behov, dagsform, osv. i tilrettelæggelsen af terapien.

1.5 millioner er en bagatel at spare i forhold til hvor ødelæggende den beslutning vil være. Med forslaget tager B&U-udvalget slet ikke hensyn til børnenes behov. Det vil tværtimod give mistrivsel og skade den udvikling børnene er i gang med. Med en potentiel efterregning på denne mistrivsel, som vil løbe op i en del flere millioner pr. år, end de 1,5 man vil spare nu for at lave et quick fix. 

HVORFOR ER DEN NUVÆRENDE ORDNING DEN RIGTIGE?
Familier med børn med særlige behov har krav på at få den hjælp, som er bevilliget. Fysio- og ergoterapi er helt grundlæggende, for at børnene kan udvikle sig så meget de kan, indenfor deres potentiale og dermed få den bedst mulige livskvalitet.

Et barn som kan have ”udadreagerende” eller selvskadende adfærd, kan med den rigtige indsats fra terapeuterne hjælpes af med en sådan adfærd. Men hvis hjælpen ikke bliver givet allerede når børnene er små, kan adfærden derimod blive ved hele livet eller endda forværres – med endnu større udgifter for samfundet til følge.

HVAD KAN DU GØRE?
Du kan støtte sagen om af forkaste besparelsesforslaget ved at skrive under her, og ved at send dette forslag videre i dit netværk. 

VIL DU GØRE ENDNU MERE?
Skriv direkte til de 11 medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og fortæl dem, hvorfor du synes forslaget er en dårlig idé.
Husk at nævne forslagets navn:
”Effektiviseringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalget budget for 2023: ”Sammenhængende og ensartet fysio- og ergoterapi”” 

Jakob Næsager – Det Konservative Folkeparti
Formand for Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsborgmester
jakob_naesager@kk.dk 

Gorm Anker Gunnarsen - Enhedslisten
Gorm_Gunnarsen@kk.dk

Katrine Hassenkam - Enhedslisten
Katrine_Hassenkam@kk.dk

Knud Holt Nielsen - Enhedslisten
Knud_Holt_Nielsen@kk.dk

Marcus Vesterager - Socialdemokratiet
Marcus_Vesterager@kk.dk

Sofie Seidenfaden - Socialdemokratiet
Sofie_Seidenfaden@kk.dk

Mathilde Kastbjerg - Det Konservative Folkeparti
Mathilde_Kastbjerg@kk.dk

Emil Sloth Andersen - Radikale Venstre
Emil_Sloth_Andersen@kk.dk

Harun Demirtas - Socialistisk Folkeparti
Harun_Demirtas@kk.dk

Rasmus Steenberger - Socialistisk Folkeparti
Rasmus_Steenberger@kk.dk

Heidi Wang - Venstre
Heidi_Wang@kk.dk 

Tusind tak for hjælpen! 

Forældrene fra
De Fire Birke, Guldregn, Hvalen, Troldpilen, Regnbuen og Krudtmøllen