STOP fredning af Marbæk

Siger du nej tak til at Dansk naturfedningsforening går bag om Esbjerg kommune for at lave et nyt skandale ramt område ligne det der "drivers" i Mols bjerge! 
Vi skal passe på naturen, men det har man også gennem mange år, lykkes med netop i Marbæk og uden DNs indblanding.

Marbæk tæller allerede flere frednings områder der sikre naturarv, hvorfor denne frednings bekostning er for stor og tager udgangspunkt i et forkert grundlag

Marbæk rummer skøn natur, herunder en god kombination af strand, skov, hede og sø, til stor gavn for naturen, dyreliv og mennesker! 

Vi siger nej tak til:

 - fældet skovarealer 

 - indgriben i befolkningens brug af naturen 

 - dyr bag hegn der mistrives og vanvids forsøg

 - dyrevildt der begrænses af hegn og risikere at ende deres dage eller komme til skade ved at sidde fast i hegn
 
 - radikale ændringer ønskes ikke, - natur og dyreliv trives med det marbæk vi kender idag 

 - store kommunale udgifter til at ødelægge området og kompensere lodsejere


vi siger istedet ja tak:

 - bevaring af marbæk uden fredning

 - dyrevelfærd uden rewilding 
 
 - Natur uden indhegning 

 - skovareal med træer

 - kommunens arbejde og ansvar for området opretholdes

 

Skriver under hvis du er enig og ønsker at bevare det marbæk vi kender