STOP fredning af Marbæk

Siger du nej tak til at Dansk naturfedningsforening går bag om Esbjerg kommune for at lave et nyt skandale ramt område ligne det der "drivers" i Mols bjerge! 
Vi skal passe på naturen, men det har man også gennem mange år, lykkes med netop i Marbæk og uden DNs indblanding.

Marbæk tæller allerede flere frednings områder der sikre naturarv, hvorfor denne frednings bekostning er for stor og tager udgangspunkt i et forkert grundlag

Marbæk rummer skøn natur, herunder en god kombination af strand, skov, hede og sø, til stor gavn for naturen, dyreliv og mennesker! 

Vi siger nej tak til:

 - fældet skovarealer 

 - indgriben i befolkningens brug af naturen 

 - dyr bag hegn der mistrives og vanvids forsøg

 - dyrevildt der begrænses af hegn og risikere at ende deres dage eller komme til skade ved at sidde fast i hegn
 
 - radikale ændringer ønskes ikke, - natur og dyreliv trives med det marbæk vi kender idag 

 - store kommunale udgifter til at ødelægge området og kompensere lodsejere


vi siger istedet ja tak:

 - bevaring af marbæk uden fredning

 - dyrevelfærd uden rewilding 
 
 - Natur uden indhegning 

 - skovareal med træer

 - kommunens arbejde og ansvar for området opretholdes

 

Skriver under hvis du er enig og ønsker at bevare det marbæk vi kender 

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Nicole lauridsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...