Stop forureningen af vores himmel

Dette er en underskriftsindsamling for at forbyde fortsat sprøjtning af aerosoler uden forudgående videnskabelige test og formel godkendelse samt samtykke fra almindelige borgere for at sikre sundheden for vores familier, dyr og vores miljø generelt.

Vi er mange bekymrede borgere, som kræver, at vores statslovgivere vedtager lovgivning for at beskytte vores familier, dyr, afgrøder, vand og miljø fra alle negative bivirkninger fra stat, amt, militær såvel som enhver anden virksomhed/organisation, der sprøjter aerosoler ud over vores himmel.

Vi Kræver:

1. Øjeblikkeligt forbud mod enhver form for sprøjtning af ethvert stof eller partikler i luften over Danmark og indførelse af sanktioner i lovgivningen for enhver overtrædelse af dette forbud.

2. Vedtagelse af lovgivning for at sikre, at enhver form for sprøjtning forbydes, før tilstrækkelig sundheds- og sikkerhedstest er gennemført af mindst 3 uafhængige organer af videnskabsmænd og forskere, uden interessekonflikt, der konkluderer, at det specifikke stof eller partikel, der skal sprøjtes ud, er sikkert og uskadeligt for biologisk liv.

3. Øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre, at der er offentligt samtykke til sprøjtning efter fuld offentlighed om det bestemte stof eller partikel, der skal sprøjtes, dets testresultater, nødvendighed og eventuelt gældende love og procedurer.

I flere årtier har folk i Danmark og andre landes borgere i øvrigt, observeret en stadigt hyppigere forekomst af fly, der sprøjter stoffer eller partikler i luften. Sporene efterladt af disse flys brændstof ligner lidt de kontrails, som er naturligt skabt af kondens fra jetmotorudstødning og fremstår som stregformede skyer, der går hen over himlen. Men mens kontrails typisk er meget tynde og opløses inden for ganske kort tid, er sporene efterladt af nogle flys stoffer eller partikler meget tunge og kan ses sprede sig i alle retninger. Efterhånden som stofferne eller partiklerne spredes ud, producerer de et snavset gråt, stribet eller diset udseende på himlen og danner grundlæggende et tyndt "sky"-lag. Faktisk har mange dokumenteret dette fænomen, men ingen medier eller politikere vil røre ved emnet, som også går under navnet 'Geoenginering'.

Se fx fotos på denne side:https://www.facebook.com/geoengineering.watch.photo.gallery/photos/

Denne dis kan blokere solens stråler, så mindre lys rammer jorden, hvilket muligvis forårsager flere problemer, herunder vigtigst - en stigning i atmosfærisk forurening. Overvågning af nedbør i USA af grundvand og jord indikerer, at nogle af de stoffer eller partikler, der sprøjtes ud, er oxider af sølv, aluminium, barium og strontium. For mere detaljeret information, se på: www.geoengineeringwatch.org

Så langt tilbage som i 1965 udgav The National Science Foundation en omfattende rapport om vejrændringer, der skitserede periodens teknologiske fremskridt. Vi kan kun forestille os, hvad der er sket af yderligere udvikling i løbet af de sidste 57 år.

Se raporten her: https://www.nsf.gov/nsb/publications/1965/nsb1265.pdf

I dag findes der således over 100 patenter for vejrkontrol, hvoraf mange er ejet af store globale virksomheder og NGO'er. Du kan finde disse patenter på: https://patents.justia.com/patents-by-us-classification/239/2.1

Den stærkt forhøjede eksponering af mennesker og alt biologisk liv for fx aluminiumoxid og andre giftige metalforbindelser samt andre aerosoliserede stoffer eller partikler forårsager åndedrætsproblemer og påvirker helbredet negativt. Mennesker og dyreliv skades ligesom landbrugsafgrøder og jorden samt skoven, havet og insekterne lider og dør mange steder. Uanset hvilken begrundelse, der anvendes for denne kontinuerlige igangværende sprøjtning, er den unaturlig og formentlig ekstremt skadelig for vores sundhed og vores miljø. Det skal frem i lyset nu og stoppes - tak for din hjælp!

 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Marie Louise Theill tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...