Stop forringelserne af specialtilbud i Rebild Kommune

Det er med chok at vi kan læse i budgettet for 2024-2027 at Rebild kommune drastisk vil forringe forholdene for børn med særlige behov og vidtgående varige fysiske og psykiske udviklingsforstyrelser og handicaps. 

 

Vi ønsker at stoppe

- Lukningen af Læringscenter Himmerland

- Udflytningen af Specialtilbuddene til distriktskolerne, uden hensyn til børnenes mange forskellige behov. (Og herigennem lukning af AK-Skørping og S-Klasserne)

- At alle bøen placeres i samme tilbud uanset udfordringer. 

 

Vi ønsker i stedet:

- Bevar specialtilbud i nuværende strukturering

- En gennemarbejdet plan FØR den stemmes igennem

- Mulighed for høring før der træffes forhastede beslutninger

- Klarhed om de nye (højere) visitationsbetingelser

- Beregninger på de langsigtede økonomiske konsekvenser. Medtaget de øgede udgifter der vil være når børnene ikke kan klare det forringede tilbud, herunder tabt arbejdsfortjeneste. 

- Analyse af de langsigtede negative og positive menneskelige konsekvenser ved den nye foreslåede struktur

- Faglige vurderinger af ordentligheden i at samle alle børn i en samlet gruppe uden hensyn til udfordringer. 

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Anja Miller tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...