Stop forringelserne af specialtilbud i Rebild Kommune

Det er med chok at vi kan læse i budgettet for 2024-2027 at Rebild kommune drastisk vil forringe forholdene for børn med særlige behov og vidtgående varige fysiske og psykiske udviklingsforstyrelser og handicaps. 

 

Vi ønsker at stoppe

- Lukningen af Læringscenter Himmerland

- Udflytningen af Specialtilbuddene til distriktskolerne, uden hensyn til børnenes mange forskellige behov. (Og herigennem lukning af AK-Skørping og S-Klasserne)

- At alle bøen placeres i samme tilbud uanset udfordringer. 

 

Vi ønsker i stedet:

- Bevar specialtilbud i nuværende strukturering

- En gennemarbejdet plan FØR den stemmes igennem

- Mulighed for høring før der træffes forhastede beslutninger

- Klarhed om de nye (højere) visitationsbetingelser

- Beregninger på de langsigtede økonomiske konsekvenser. Medtaget de øgede udgifter der vil være når børnene ikke kan klare det forringede tilbud, herunder tabt arbejdsfortjeneste. 

- Analyse af de langsigtede negative og positive menneskelige konsekvenser ved den nye foreslåede struktur

- Faglige vurderinger af ordentligheden i at samle alle børn i en samlet gruppe uden hensyn til udfordringer. 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Anja Miller vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...