Stop sexisme blandt læger

Kære Læger og kommende læger

Aktuelt har kvinder i mediebranchen indsamlet 1600 underskrifter i et støttebrev mod sexisme. Dette kom i kølvandet på tv-vært Sofie Lindes modige skildring af egne erfaringer om sexistiske kommentarer i begyndelsen af hendes karriere. Det sker også hos os. Sexisme er også en del af hverdagen på de danske hospitalsafdelinger, de danske klinikker og på de danske universiteter. 

“Jeg er blevet kaldt skattepige og lille mus. En overlæge spurgte, om jeg havde problemer med hormonspejlet for tiden.”

Uden Tavshedspligt indsamlede i 2017 og 2018 anonyme historier om sexisme blandt læger. I 2016 svarede 5,7% af adspurgte læger “Ja” til at have oplevet sexchikane indenfor det sidste år. Vi ved, at det sker. Også i den danske lægestand. Vi ved at det ikke kun handlede om kommentarer af seksuel karakter, men modtog også beretninger om grænseoverskridende handlinger, berøringer, chikane og voldtægt. 

“Jeg har oplevet en bagvagt, som kyssede mig (og andre) på halsen. Helt uden advarsel eller invitation.”

Sexisme handler ikke kun om seksualiserende kommentarer og adfærd, men også om eksempelvis forskelsbehandling af gravide eller kvinder uden børn, hvor arbejdsgiver i den grad antager, de skal have dem snart. 

“Lige fra opfordringer om at sidde på skødet (...) over hentydninger til at jeg har landet en PhD (primært) grundet mit udseende (...).”

Når overlægen, PhD-vejlederen eller den personaleansvarlige er grænseoverskridende, bliver det den studerende eller den yngre læge, der må afveje et nej til berøringer og dermed et nej til stillingen, artiklen eller projektet. 

“Jeg har været ude for flere ubehagelige oplevelser. Blandt andet da jeg foran en stor morgenkonference blev råbt ad af overlægen, at jeg “ikke kunne bruges til noget som helst”, da jeg oplyste jeg var gravid og derfor havde svært ved at assistere til en operation som studerende pga. strålingsrisiko.”

Vi vil ikke længere acceptere det. Det handler ikke om enkelte læger, der er rundet af en svunden tid. Det handler om en kultur hvor hierarkiske strukturer og tidsbegrænsede ansættelser gør det nemt at misbruge sin magt.

“Jeg er blevet udelukket fra dele af klinisk ophold i gynækologi/obstetrik på grund af mit køn. Ikke fordi jeg var studerende, men fordi jeg var mand.”

Det er tid at gøre op med et system, hvor yngre læger og studerende ikke kan sige fra over for sexisme, magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel, fordi de frygter for karrieren. Nu tager vi bladet fra munden.

Vi er yngre, ældre og kommende læger, der nu siger fra. Vi har ikke alle oplevet eksemplerne ovenfor, men vi er alle enige om, at de aldrig hører til i lægestanden. Det skal være sikkert og trygt at gå på arbejde


Maja Holt Højgaard fra Uden Tavshedspligt    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Maja Holt Højgaard fra Uden Tavshedspligt tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...