Stop etagebyggeriet i Morud centrum

Denne underskriftindsamling har til formål at gøre politikerne i Nordfyns Kommune opmærksomme på, at vi er mange borgere i Morud der er imod planerne om det kommende etagebyggeri i midten af Morud.

Argumentet om vigtigheden af byfortætningen i centrum af de nordfynske byer kan ikke bruges på samme måde om Morud som fx Otterup eller Bogense. De er væsentligt større byer og her giver det muligvis fint mening - det gør det ikke i Morud. Morud er en landsby, og det bør huskes hvad der gør Morud attraktiv og hvorfor folk flytter hertil. Netop at det er en lille landsby, en grøn by, med natur, luft og plads. Ikke en masse etagebyggeri i midten af byen "for at understrege byidentiteten", som det er blevet argumenteret. Det understøtter ikke Moruds identitet.

Det er positivt, der er mange der synes Morud er attraktiv og gerne vil bo her, og også positivt med lejeboliger, så byen ikke kun er for boligejere. Men skal det være lige midt i byen på den nok mest centrale plads lige ved hallen? Lige nu er det et grønt område, som godt nok ikke kan benyttes, men stadig er med til at understege Moruds grønne profil. Vi er mange borgere der ser en langt større værdi for byen fx ved at kommunen købte grunden og anlagde et grønt fælles område til brug for byens borgere. Eksempelvis en mindre park med mulighed for udvidelse af legepladsen og en rolle som et samlingspunkt i byen. Eller grunden kunne tilknyttes Langesøhallen til udvidelse af deres faciliteter og dermed understøtte hallens allerede eksisterende rolle som samlingspunkt.

En by er ikke kun i positiv udvikling ved så mange nye tilflyttere som muligt - den skal også kunne følge med. En by er ikke kun attraktiv ved at kunne tiltrække en masse nye skatteborgere til kommunen, men ved at prioritere og værne om byens identitet og de områder, der netop gør en by behagelig at bo i. Det gør bl.a. grønne områder - ikke en masse etagebyggeri.

Vi ønsker med denne indsamling at bruge vores stemme som borgere i Morud og udtrykke vores inderlige modvilje mod dette forsøg på en meget stor ændring af byen. Vi håber vi bliver hørt.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Lærke Andreasen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...