STOP ødelæggelsen af naturen ved Enghaven i Allerød - sig NEJ til boliger - version 2

Enghaven_start_ved_Hammersholt_Byvej.jpg

Kære medborger

Der er brug for at vi igen står sammen og siger NEJ til bebyggelse og ødelæggelse af naturen på Enghaven Nord.

Hvorfor? Fordi Allerød Kommune fortsat vil ødelægge naturen og bygge 100 boliger i flere etager på markerne mod Børstingerød Mose – Allerøds Naturfyrtårn.

- Enghaven Nord er et særligt sårbart og værdifuldt naturområde med et rigt dyreliv, der grænser op til den fredede Børstingerød Mose. 

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler at området bevares som naturkorridor mellem Børstingrød Mose og Store Dyrehave.

- Inddragelse af eksisterende natur og åbent land er i strid med Allerød Kommunes anbefalinger om at fremme natur og biodiversitet.       

- Placering af et nyt stort boligområde med 100 boliger mere end 2,5 km fra station og bymidte er i strid med kommunens klimastrategi og ønske om at formindske CO2-udledningen.

- Trafikken vil blive forøget med 900 bilture på Enghave Parkvej til i alt 1.570 bilture i døgnet jf. Allerød Kommunes fremkommelighedsanalyse 28. oktober 2019.

- Etagebyggeri i landligt idyl fratager potentialet fra området i stedet for at opretholde og forbedre Enghavens landskabelige værdi til glæde for kommunens borgere.

Vi har brug for de grønne åndehuller i hverdagen som Enghaven Nord – er du enig? Støt denne underskriftsindsamling mod byggeri på området. Jo flere vi er - jo bedre.

Forslag til Planstrategi 2023 – side 17 https://alleroed.dk/Files/Files/H%C3%B8ringsportal/Plan%20og%20byg/Indkaldelse%20af%20ideer%20og%20forslag/Forslag%20til%20Planstrategi%202023.pdf

Helhedsplan for boligudbygning på Enghaven Nord - Referat byrådsmøde 24. november 2022 – sag 7 https://alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaid=e4a9ac8c-14c5-4df9-be2a-43ab1bb710b2&searchText=  

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Helle Pedersen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...