Stop besparelserne på vores børn!

Underskriftsindsamling imod ny skolestruktur og generelle besparelser på børne- og unge området i Århus kommune.
JEG HAR BRUG FOR JERES HJÆLP TIL AT ÆNDRE KOMMUNENS FORSLAG OM EN NY SKOLESTRUKTUR, NORMERINGSFORRINGELSER, TIDELIGT SFO START OG OMORGANISERING AF FRITID- OG UNGDOMSSKOLEOMRÅDET, SAMT FORVALTNINGSNIVEAUET I ÅRHUS, SÅ SKRIV UNDER SENEST D. 11.9 2018(HØRINGSFRIST D.12.9 KL.12), DET GÆLDER VORES BØRNS FREMTID OG DERMED ALLES FREMTID❣️
 
Kære politikere i Århus,

Jeg stiller mig undrende overfor, hvad det er I vil opnå med at omstrukturere fra 46 til 19 skoler?

I skriver det handler om at sætte børnene i centrum. Det har jeg svært ved at se, når jeg læser sparekataloget. For mig at se, vil det have den modsatte konsekvens. Flere børn under pres, da trygheden i at være tilknyttet en skole ikke længere vil være eksisterende, men de skal nu forholde sig til flere undervisningssteder. Det medfører for flere længere transport, flere børn bliver mindre selvhjulpne, da de ikke selv kan cykle eller gå. De bliver også trukket væk fra det nære lokalområde med legekammerater. Det er blot nogle af de praktiske omstændigheder. Dertil kommer så de psykiske konsekvenser.

Flere forældre får også sværere ved at få dagligdagen til at hænge sammen med 37 timers job, aflevering og afhentning, endda på forskellige undervisningssteder og institutioner, hvis man har flere børn. Det giver igen, mindre samvær og nærvær, som har konsekvenser for dannelsen af vores børn, og dermed deres fremtid.

Konsekvenserne ved endnu en forringelse af folkeskolen, institutionerne, og børn-og-unge-tilbud vi har i dag, vil også kunne ses på kvaliteten i undervisningen, nærvær i forhold til eleverne/børn, arbejdsmiljø for lærere og pædagoger, og alle de andre, der bidrager til at skolen, institutionen, SFO’en og klubben fungerer; køkkenpersonale, administrative medarbejder, pedeller, etc.

Kære politikere, er det ikke tid til at tænke innovative løsninger og investere frem for at bespare? Århus er en uddannelsesby, og der skal sættes visionære mål for fortsat at kunne kalde os det. Vores børn er fremtiden og de skal have en sund og stabil opvækst i gode institutioner, en god skoletid/fritid med nærvær, struktur og genkendelighed, ro og vejledning - samt almen dannelse. Medarbejderne skal have gode arbejdsforhold for at kunne yde dette.

"Storskoler" med færre klasser og flere elever, hvor lærer, pædagoger og ledelse, skal pendle mellem de forskellige matrikler, skaber utryghed, manglende struktur, nærvær og overskud. Det er på tide at sikre gode arbejdsforhold til alle medarbejder på børneområdet. Der er for mig uambitiøst kun at lade økonomien sætte dagsordenen. Jeg er sikker på, at I kan finde andre løsninger. De fleste ledere er tjenestemænd og kan dermed ikke fyres, og en simpel omplacering til samme løn giver ikke besparelser. Hvem skal så fyres?

Vi har brug for lokal ledelse, lokale medarbejdere og lokale forældrebestyrelser for at vores børn kan få rette uddannelse og støtte, så de kan blive sunde voksne og bidrage til samfundet. Vi ser allerede konsekvenserne af presset ungdom, både i psykiatrien og i beskæftigelsesafdelingen. Unge, der konstant har skulle leve op til tests, pres og stress i en institutionsverden, som er under konstant nedskæring og igen og igen skal spare.

Jeg savner begreber som nærhed, tryghed og meningsfuldhed i debatten om vores børns hverdag. Ligesom lærernes, pædagogernes og medarbejdernes arbejdsmiljø slet ikke bliver nævnt. Jeg ved, som medarbejder i sygedagpengeområdet, at mange medarbejdere fra B&U området er, eller har været langtidssygemeldte med stress og depression, og endda udbrændthed.

Langtidssygemeldinger er da bestemt omkostningstunge for kommunen, både økonomisk i lønninger, vikartimer og behandlingsmæssigt, bl.a. i psykiatrien, men det har om noget konsekvenser for vores børns trivsel i hverdagen.

Bliver arbejdsforholdene bedre af, at skulle have flere fysiske arbejdspladser? Ledelse, der er længere væk geografisk såvel som mentalt? Giver det færre sygemeldinger og bedre læringsmiljøer med mere overskud?

Nærhed i hverdagen er også at blive mødt af en voksen med overskud. Overskud giver trivsel og arbejdsglæde, hvilket medfører at medarbejdere yder deres bedste og børene lærer og trives - win/win!

Jeg tror vi taber flere børn ved en sådan omstrukturering. Jeg tror faktisk vi alle taber.

Så kære politikere, hvad vil i? Er det ikke på tide, at være forgangskommune og investere i fremtiden? Det vil være økonomisk ansvarligt og ambitiøs at gå efter gode, stærke og sunde kommende skatteborgere.

Mvh.

Tina Frank, mor til en datter i indskolingen.