Stop besparelser på børn og ungdomsrådet i Sorø kommune

Undervisningsudvalget i Sorø vil spare 14 millioner på børn og unge. Pengene skal bl.a. tages fra specialområdet, vikardækning og indførelse af ansættelsesstop. 
Sorø kommune har i forvejen normeringer, der ligger en del under gennemsnittet i daginstitutioner, og de sidste år er der allerede talrige eksempler på at soranske skoler har sendt børn hjem hele skoledage pga. tomme vikarbudgetter. På specialområdet er der allerede nu flere børn, der ikke får den støtte, som de er blevet indstillet til. 
Det står altså dårligt til, men alligevel skal vi nu skære endnu mere i de i forvejen slunkne budgetter. Det er så alvorlig en trussel mod nogle børns trivsel, at pædagogernes tillidsrepræsentanter nu prøver at råbe forældre og politikere op.
Så kære borgere i Sorø Kommune. Skriv under her, så politikerne kan se, at de ikke har opbakning til at skære yderligere på børn- og ungeområdet.  
Det er for fattigt, hvis vi ikke kan tilbyde børn og unge i Sorø Kommune nogle ordentlige tilbud, hvor der er omsorgsfulde og kvalificerede voksne, der har tid til dem.