stem for frie hunde i Bernstorffsparken

Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

Email: post@slks.dk

April/Maj, 2016

 

Vedr.: Indsigelse mod Slots- og Kulturstyrelsens oplæg:

Bernstorff Slotshave, Regulering af færdsel med hunde. Februar 2016

 

Hermed vil jeg gøre indsigelse mod SLKS’s oplæg.

 

Bernstorffsparken bliver hver dag besøgt af et stort antal borgere, både fra lokalområdet og fra hele Københavnsområdet. Parken har gennem generationer været et af de få større fristeder for hunde uden snor, og populariteten vidner om det store behov for en sådan hundepark.

 

Som daglig bruger af Bernstorffsparken kan jeg ikke genkende, at der er så store problemer med løse hunde, som SLKS påstår. Ligesom det også er svært at få øje på sammenhængen imellem de problemer, der bliver anført, og de udvalgte områder, som man ønsker frigjort fra løs-hund-områderne.

 

Aktindsigt viser, at Bernstorff Slot ApS (ejet af Harald Nyborg-koncernen) har klaget over de mange hunde. Virksomheden har ifølge regnskaberne en dårlig økonomi på deres aktiviteter i parken. Og derfor er man nu sammen med SLKS blevet enige om, at færre løse hunde er løsningen på dette.

 

Jeg går ud fra, at selskabet på forhånd er blevet orienteret om, at Bernstorffsparken er en hundepark. Ligesom jeg går ud fra, at SLKS som statslig styrelse er sat i verden for at tilgodese borgernes interesser – ikke bare Harald Nyborgs.

 

Derfor kan det undre:

at SLKS kritikløst godtager beklagelser fra Harald Nyborg om, at hundene er skyld i den dårlige forretning, og nu vil ændre vores park på den baggrund.

samt at SLKS som parkforvalter fravælger både positiv accept af og samarbejde med en så stor en del af parkens brugere, som hundelufterne udgør.

 

At Bernstorffsparken skal være for ”alle” lyder jo godt på papiret. Men i denne sammenhæng betyder ”alle” nok nærmere ”alle betalende”. De foreslåede ændringer vil betyde større områder tilegnet virksomhedens sporadiske picnickurv-arrangementer og kursusdage. Den øvrige tid vil disse arealer stå pæne, men tomme hen.

 

Jeg mener, at SLKS i stedet for at fremme Harald Nyborgs arealer i parken, bør tage hensyn til de mange daglige, private brugere, værne om Bernstorffsparkens store popularitet og dens særegne status som en af de få større hundeparker i Københavnsområdet. Lad parken være som den er i dag.

 

Jeg mener, at SLKS’s holdning til løse hunde ingen baggrund har i konkrete problemer – men snarere er et tiltag for at imødegå Harald Nyborg-koncernens ønske om sin helt egen hundefri park. Således har argumenterne for de foreslåede indhegninger været både fejlagtige, udokumenterede og svage, ligesom de skitserede indhegninger til løsning af de påståede problemer omfatter langt større arealer end nødvendigt.

 

Forslag:

 

A) Hvis det er vigtigt for SLKS at imødekomme Harald Nyborg-koncernens ønske om hundefri adgang til slottet, vil det kunne løses med et mindre halvcirkelhegn omkring slottets indgang (svarende til slottets terrasseside) samt en skiltning med hund-i-snor fra indkørslen ved Jægersborg Allé til slottets indgang.

 

B) Hvis man ønsker at beskytte skolehaverne mod hunde, er der kun grund til at indhegne selve skolehaver inklusiv området ved den norske bjælkehytte.

 

C) I tilfælde af enkeltstående aktiviteter, som en balletforestilling, pels- og biludstilling m.v, vil der nemt kunne etableres midlertidige indhegninger på de pågældende dage – det giver ikke mening at begrænse parkens daglige liv permanent pga. enkelte kommercielle arrangementer.