Sofavælgere med politiske holdninger og indsigt!

Denne underskriftindsamling er lavet for de af os, som helt bevidst vælger, IKKE at stemmer til Folketingsvalget 2015 og
ikke ønsker at blive sat i bås, hverken af vores egne politikere eller i medierne og pressen med klicheen om;

”De dovne sofavælgere”.

For sandheden er, at vi alle både er politisk bevidste, oplyste og engagerede og netop af den årsag helt bevidst vælger,
- IKKE at stemme til Folketingsvalget 2015 !

Man kan sige, at man er IKKE tilstrækkeligt politisk oplyst, hvis man IKKE er vred, rigtig gal – ja, rasende på samtlige politikere,
- ”rød” som blå.

I sandhed kan man sige;

”Man er først tilstrækkeligt politisk oplyst, - når man IKKE længere KAN stemme"

Men i dette demokratiske land, kan man jo så undrer sig lidt over - hvorfor der ikke, på selve valgseddelen, er
en mulighed for os som IKKE stemmer, hvormed vi kan medgive vores utilfredshed med demokratiet og vore politikere ved at sætte et kryds, ud for et felt som f.eks;

”Jeg ønsker IKKE at stemme på det eksisterende demokrati, ej heller de kandidater eller partier, som fungerer under det eksisterende demokrati”
Det er sådan, at vi ikke længere vil være med til, eller være en del af den drejning, det politiske virke, i Danmark, har taget.
Hvor der handles bag vores rygge, - gennem løgne, røgslør og manipulationer, hvor vores politikere styres, udefra, af en elite som former Danmark, former vores liv, vores fremtid, og som træffer vigtige og afgørende beslutninger, der vedtager div. stramninger, tiltag og reformer hen over hovedet på os.
Vi ønsker IKKE længere at være med til, eller være en del af de ødelæggelser, som elitens konkurrencestat allerede har pådraget rigtig mange danskere både økonomisk, socialt, samfunds og arbejdsmæssigt...

Vi ønsker ikke at være med til, at afvikle vores velfærdssamfund, til fordel for en konkurrencestat;
En konkurrencestat hvor der ingen gylden middelvej er, hvor man enten kun kan være rigtig (med job) eller forkert (uden job), hvor man bliver slave af sin egen overlevelse (under et magtorgan = eliten), uden plads til de udsatte, de syge, de ældre, de arbejdsløse – og i det hele taget, uden plads til dét at være anderledes eller forskellig....
Vi ønsker ikke denne ensretning og de lige muligheder under SÅ ulige og urealistiske vilkår og betingelser, som aldrig kan sidestilles.
For når forholdene er ulige, fra start - kan man ikke hverken ensrette eller skabe lige muligheder.

De elite skabte kriser, krige;
Vi er vidende og oplyste om, at samtlige kriser og krige bliver skabt af politikere og eliten, for at skabe frygt i befolkningen.
Herefter kan de, bag vores rygge, foretage og gennemtrumfe de tiltag og ændringer befolkningen aldrig
ville have accepteret, hvis de var nået frem til folkets bevidsthed, og/eller var kommet ud til en folkeafstemning.

Finanskrisen;
Vi ved at finanskrisen udelukkende blev skabt for, at få folket derhen, hvor eliten ønsker det
(nemlig løntrykke, forringe arbejdsbetingelser og vilkår, for at kunne skære groft i samtlige overførselsindkomster, 
indføre mere registrering, mere overvågning og kontrol og altså minimere vores frihed, vores med og selvbestemmelse, vores privatliv m.m.) - i jagten på, at føre danskerne længere hen imod og ind i konkurrencestaten...

Vi er IKKE dovne sofavælgere, vi har både indsigt og politiske holdninger som vi står ved og handler på, ved netop IKKE at stemme !.

VIL DU HAVE NOGET DU ALDRIG HAR HAFT - MÅ DU GØRE NOGET DU ALDRIG HAR GJORT!

Gør det rigtige - stem IKKE til folketingsvalget 2015 !