Skriv under hvis du vil støtte værdifuldt landskab omkring Darum

Esbjerg kommune har i kommuneplan 2014-26 udpeget store områder omkring St. Darum som Værdifuldt Landskab. Af en eller anden årsag er Hulmose Enge og Kærenge ikke blevet udpeget (se vedlagte kort).

Kommunen har i øjeblikket Forslag til kommuneplanstrategi 2018-30 i høring, hvor et af emnerne er ’Det åbne land’. Her har vi som borgere mulighed for at komme med bemærkninger. Høringen løber fra 16. juni til 31. august 2015.

Med din underskrift tilkendegiver du, at også Hulmose enge og Kærenge området syd for St. Darum skal udpeges som værdifuldt landskab. 

Værdifulde landskaber skal ifg. kommunen friholdes for bebyggelse og anlæg. Undtaget er bebyggelse, der er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af et landbrugs, eller skovbrugsejendom.

Gul skravering: værdifuldt landskab

Lyse områder syd for Darum: Hulmose Enge og Kærenge

Skriv under inden d. 30. august 2015. Den 31. august bliver alle underskrifterne afleveret til Esbjerg Kommune.