Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe.

Skriftlig udtalelse fra underskrevne berørte parter vedr. ansøgning om etablering af 36 m. gittermast på ejendommen matr. Nr. 1ai Klitgård, Nørholm beliggende Keldbækvej 24, 9240 Nibe.

Da det påtænkte antenne anlæg på 36 meters højde, berører flere borgere end de af Kommunen udsendte nabohøringer, dvs. ejerne af de matrikler som umiddelbart støder op til Keldbækvej 24, vil vi gerne have høringen ud i et større Forum, som minimum ejerforeningen bjerrelund, repræsenteret af sommerhusejerne i området og omkringliggende helårs husejere iht. Forvaltningsloven §19.

Keldbækvej 24 er beliggende midt i et naturskønt sommerhusområde tæt på fjorden, dvs. i nederste terræn.

Omkringliggende landbrugsarealer, er placeret højere i terræn og har en større geografisk arealdækning af beboelsesområder, derfor ønskes en skriftlig redegørelse, for hvilke alternative placeringer som er undersøgt, herunder placering og begrundelse for afslag, samt redegørelse for hvorledes evt. ny fremtidig alternativ placering kan etableres, til mindst mulig fremtidig gene for berørte parter.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Jesper Sand tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook