Sikring af kvalitet? Humbug!

Jeg har været læge i snart 33 år. Overlæge, både i Danmark og i udlandet i sammenlagt 18 år i et skærende speciale. Stadig fuldt aktiv.

Kvalitet har jeg i min verden altid opfattet som: 1. Hurtig, effektiv udredning og diagnosticering. 2. Behandling, der står i forhold til patientens sygdom, alder, fysiske tilstand og situation i øvrigt (I mit speciale ofte en operativ-/røntgenteknisk intervention). 3. Så få komplikationer som muligt. 4. Et så kort rekonvalscensforløb, som det er forsvarligt. 5. Opfølgning og registrering samt åben tilgængelighed af behandlingsresultater. Sidst, men ikke mindst: Med jævne mellemrum(1/2 - 1 år) gennemgang af data og evt justering af procedurer, metoder, indikationer m.m. Alt under efterlevelse af de nyeste videnskabelige data og rekommendationer.

I det danske sygehusvæsen er "kvalitet" nu blevet "kidnapped" af personer med ofte meget få forudsætninger inden for behandling af syge mennesker. Disse for flertallets vedkommende velmenende mennesker har ved de blanke skriveborde og efter korte "besøg" på de kliniske afdelinger udtænkt(og udtænker stadig) metoder og tiltag, der skal "stramme op" på kvaliteten. De fleste af de krav til registrering og kontrol, der stilles, har ikke nogen sammenhæng med førnævnte kvalitetskrav; men disse er jo også udviklet i den praktiske hverdag, hvor den behandlende læge er professionel OG ansvarlig.

Morten Staberg beskriver korrekt et bureaukratisk registreringstyranni af byzantinske dimensioner. - Det Byzantinske Imperium ER som bekendt degenereret og gået under for mange hundrede år siden.

Vi i hospitalsvæsenet sidder til halsen i procedurebeskrivelser, afkrydsningsskemaer, patienttilfredshedsundersøgelser, osv. osv. Alt dette uden evidens for om det virker. Om kvaliteten virkelig bliver bedre.

I en af de seneste udmeldinger fra ansvarlige myndigheder hedder det f. eks. at det vil være alt for kompliceret, at undersøge virkningerne af Den Danske Kvalitetsmodel. Den skal altså bare indføres i forventning om, at den automatisk vil føre til et kvalitetsløft

Ærligt talt! Det er For dårligt. Man indfører da ikke en så omfattende model uden at evaluere. Reglerne skal altså bare følges, uden tankevirksomhed. Så det skal nok blive godt altsammen.

Man kan godt en gang imellem græmmes og tænke på en klog mands ord: "Man ville undres, hvis man vidste med hvor lille visdom Verden regeres".

 


Ovl. Ebbe Dag Christensen    Kontakt forfatteren af dette andragende