Sikker over Saltværksvej

Underskriftindsamling for etablering af en trykknapsreguleret fodgængerovergang på Saltværksvej ved Pyrus Allé.

Tårnby kommune har i samråd med Movia etableret nye busstoppesteder på Saltværksvej, hvilket har medført at det eksisterende fodgængerfelt er blevet nedlagt og et nyt skal etableres. I den forbindelse ønsker vi at det nye fodgængerfelt skal være trykknapsreguleret, således at bilerne skal standse for rødt lys og børnene sikkert kan krydse vejen.  

Hvis du også ønsker en sikker skolevej for børnene så giv os din underskrift. (HUSK alle hustandens underskrifter tæller!)

  • Fodgængerovergangen er meget brugt af børn, og der har tidligere været lavet underskriftsindsamlinger for at få ændret forgængerovergangen til en trykknapsreguleret overgang. Skoleleder Christian Bruun-Andersen på Kastrupgårdskolen oplyser, at mange af skolens børn benytter denne overgang, da skoledistriktet omfatter boligområderne på den nordlige side af Saltværksvej. Christian Bruun-Andersen oplyser desuden, at det har været Kastrupgårdsskolens ønske gennem flere år at få ændret denne overgang til en trykknapsreguleret overgang, da det vil give et stort antal børn en betydelig mere sikker vej til og fra skole.

  • Freddy Sauer, som er leder af skolepatruljen på Kastrupgårdskolen, bekræfter ligeledes, at det har været et mangeårigt ønske at få ændret fodgængerovergangen til en trykknapsreguleret overgang, da det er en skolevej for mange børn. Flere repræsentanter fra grundejerforeninger på den nordlige side af Saltværksvej, vil også støtte et forslag om at ændre fodgængerovergangen til en trykknapsreguleret overgang, da mange af deres medlemmer og især deres børn, benytter denne overgang.

  • Tårnby kommunen har placeret en stor del af sine fritidstilbud (svømmehal, skøjtehal, badmintonhal, fodboldklub, bibliotek osv.) i området omkring Kastrupgårdskolen, hvilket betyder at overgangen vil blive benyttet til og fra disse aktiviteter. Etableringen af en trykknapsreguleret overgang vil desuden have en fartdæmpende effekt på de tidspunkter af dagen, hvor flest børn færdes på vejen.

Hjælp os i kampen og giv os din underskrift.

Med venlig hilsen

Forældre som ønsker en sikker skolevej

HUSK alle hustandens underskrifter tæller!