Behold billedkunst i 1.klasse

Kommentarer

#1410

De praktisk-musiske fag i folkeskolen har afgørende betydning for børns læring og generelle udvikling. Læring og udvikling er meget mere end tal og bogstaver.

Dorte Olsen (Køge, 2024-04-09)

#1416

But why????

Katrine Lytting (København, 2024-04-09)

#1417

Jeg skriver under fordi, billedkunst er et af de forebyggende fag indenfor at udvikle sine kreative evner, som er med til at skabe fremtidens nytænker, drømmer, problemløsere osv. som er en vigtig del for en positiv og lysere fremtid.

Christopher Thorsted (København ø, 2024-04-09)

#1423

det er en vanvittig tanke at fjerne billedkunst fra 1. klasse. Det er jo ekstremt vigtigt at eleverne har flere udtryksformer at spille med. Det er i forvejen svært for de små elever at vænne sig til at have mere undervisning, og alene derfor skal man jo ikke fjerne et kreativt fag.

liza steen-petersen (lyngby, 2024-04-09)

#1426

Børn har brug for at udvikle sig kreativt både i forbindelse med skolens øvrige dag, men i høj grad også som menneske og at kunne tage det med sig videre i livet. At elever som eksempel kan ende med kun at have billedkunst på 2., 3. og 4. årgang er simpelthen ikke godt nok.

Lilian Mikkelsen (Marstal, 2024-04-09)

#1441

Det er en skændsel mod børns fantasi og videre liv at tage Billedkunst faget væk fra skemaet i folkeskolen. Selvfølgelig skal faget leve og gøre børnene dygtige til at tegne og udtrykke sig kunstnerisk

Kirsten Holme Nielsen (Hammel, 2024-04-11)

#1444

Det er et af skolens vigtigste fag. Eleverne får mulighed for at arbejde med deres kreativitet, hvilket de viderefører til andre fag.

Filip Nicolaisen (2610, 2024-04-11)

#1446

Jeg skriver under fordi jeg i mit virke som pædagog , billedkunst underviser i Billedskole, har faglig viden om, ser og erfarer, hvor vigtigt det for børns udvikling, er at får mulighed for at udvikle sig kreativt, fra en tidlig alder.

Marianne Bøving-Andersen (Hammel , 2024-04-11)

#1452

Det er vigtigt at vores børn også har kreative fag i skolen

Kasper Drimer Berg (Viborg, 2024-04-12)

#1462

Vi aldrig må forlade den kreative skaberkraft

Carina Bahne (Vipperød, 2024-04-14)

#1483

Billedkunst er en vigtig del af almen uddannelse

Ina Hammerschmidt (Nivå, 2024-04-16)

#1493

Jeg skriver under, fordi det er så vigtig at vores børn og elever kan udtrykke og udvikle et kreativt sprog og udtryk der ikke er styret af teknologien, men af vores skabertrang som mennesker og ikke som maskiner.

Mette Mette (BRAMMING , 2024-04-16)

#1494

Katastrofe at skære ned på muligheden for at børn kan udfolde sig kreativt. Læring sker GENNEM kreativitet.

Mette-Lise Filholm Lange (Hjørring, 2024-04-16)

#1505

Som billedkunstlærer i bl.a. 1.kl. kan jeg se hver uge, hvor meget billedkunstfaget betyder for disse elever. Det er som et pusterum for dem i en sommetider travl og forvirrende uge, det bygger bro til det de kender fra børnehaven og tryghed. At man med den ene hånd taler om børns trivsel på samme tid, som man fjerner et af de vigtigste åndehuller for de allermindste er for mig at se paradoksalt.

Per Christensen (Roskilde, 2024-04-17)

#1508

Børn i dag har brug for at udvikle nysgerrighed, kreativ tænkning og skabe noget. Vent med kristendom.

Laila Mikkelsen (Malling , 2024-04-18)

#1510

Jeg tror på, at billedkunst og fokus på børnenes visuelle og kreative dannelse er vigtig helt fra 1. Klasse

Elena Pedersen (Almind, 2024-04-18)

#1518

Jeg skriver under fordi jeg som mangeårig pædagog i fritidshjem, sfo og skole véd hvor meget børn - også i 1. klasse kan udtrykke sig både i realisme og fantasi i billeder og kunst... og ikke mindst at de møder forskellige redskaber til at udtrykke sig med...dette gælder særligt fagligt svage eller sårbare elever, som oplever anderkendelse og selvværd gennem de musiske fag.

Kirsten Sandbjerg (Skibby, 2024-04-19)

#1530

Jeg skriver under fordi, at billedkunst er en vigtig del af den almene dannelse og er fag, der desuden giver eleverne mulighed for at deltage på andre præmisser end de boglige fag.

Line Tarp Brink (Karlslunde , 2024-04-20)

#1535

Det er i første klasse børnebe stadig er umiddelbare i deres udtryk og indtryk. Det SKAL bevares♥️

De bokser med at lære det skriftlige sprog. Hvorfor så overhovedet tsge det visuelle sprog fra dem, som er så vigtigt!!!!!

Marianne Nissen (Sønderborg, 2024-04-21)

#1536

Billedkunst er afgørende for børns udvikling og kreative kapaciteter. Sammen med de øvrige kreative fag er det et vigtigt fundament for den læring som skal foregå i det andre fag - og IKKE en modsætning til dem.

Kristian Bjørn-Hansen (København, 2024-04-21)

#1550

Maria Stensgård Poulsen

Maria Stensgård Poulsen (Nibe, 2024-04-22)

#1556

Tegningen er på Miro’ niveau. Hvis Folkeskolen afskaffer børns fantasi forsvinder deres kreativitet. Fagligheden forsvandt også, da håndarbejde og sløjt blev nedprioriteret. Politikere tænk jer nu om i stedet for at styre i blinde.

Jesper Roug Kristensen (Samsø, 2024-04-22)

#1562

Kunst og fordybelse skaber indre rum og selvforståelse. Uundværlig del af identitetdannelse og verdensforståelse.

Tine Andreasen (Jyllinge , 2024-04-22)

#1564

Jeg er billedkunstlærer ❤️

Anni Qvist (Bindslev, 2024-04-22)

#1574

Billedkunst er vigtigt i hele grundskolen

Inge Torp Klinke (Jyllinge, 2024-04-22)

#1576

Alt forskning viser hvor vigtigt kreative processer for at udvikle hjernen-Derudover er billedkunst faget hvor de mange fin motoriske analfabeter(pga en tidlig barndom med IPads) kan få trænet deres motorik,der senere skal bruges til Mathias’ håndværker skole(så det giver overhovedet ikke mening at sløjfe det fag.

David Thomey Kristensen (Klitmøller, 2024-04-22)

#1598

Jeg mener det er ekstremt vigtigt at børn får
Lov at fordybe sig i kreative og skabende processer. At fjerne praktisk musiske timer aktiviteter fra skemaet giver INGEN mening, men måske større mistrivsel.

Katrine Krohn (København, 2024-04-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...