Behold billedkunst i 1.klasse

Kommentarer

#1

I en visuel kultur er det SÅ vigtigt, at vi uddanner vores børn i den og med en hvis faglig tyngde.

Sahra Gille (Charlottenlund, 2024-03-27)

#4

Er selv underviser i billedkunst, og har et barn i første klasse, der ikke er særlig boglig. Han er til gengæld mega kreativ, og nyder faget, og at han kan shine i noget andet i skolen.

Morten Fosgaard (Viborg , 2024-03-27)

#9

Fjernelse af billedkunst i 1. klasse kan hæmme udviklingen af vigtige færdigheder og kreativ tænkning tidligt i skolen. Billedkunst er essentiel for at udvikle evnen til at udtrykke og forstå følelser, vigtigt for børns sociale færdigheder og selvforståelse. Det understøtter også kreativitet og innovation, nødvendige kompetencer i en kompleks verden.

Søren Lau (København SV, 2024-03-27)

#12

Ikke flere nedskæringer i de kreative fag!

Ingrid Nordentoft (Åbyhøj, 2024-03-27)

#13

Selvfølgelig skal der være billedkunst i 1. klasse.
Billedkunst i 1. klasse skal ikke fjernes, men fordobles!
Kom godt og tidlig i gang… I 1. klasse er eleverne umiddelbare og impulsive og har let ved at bringe deres kreative kompetencer i spil, deres tro på dem selv er stor og den ressource giver dem virkelyst og fantasi.
Billedkunst = virkelyst og fantasi
Husk: Folkeskolens formålsparagraf, stk. 2
“Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”
Tidlig start er vigtig, da billedforståelse og billedkommunikation er en integreret del af et moderne børneliv i dag.
At fjerne billedkunst i 1. klasse vil være at begrænse den kreative vinkel og udvikling for vores små elever, på et tidspunkt i deres opvækst hvor virkelyst, kreativitet og fantasi styrker dem og deres personlighed, - på deres vej frem i livet.

Hanne Bindslev Gregersen (Viby S, 2024-03-27)

#21

Billedkunst er et vigtigt fag i HELE skoleforløbet.

Teddy Andersen (Slagelse, 2024-03-27)

#33

Børn har brug for at udvikle deres kreative evner og bruge deres fantasi - faget billedkunst er netop et af de fag som skaber grobund for dette

Helle Kjærsgaard (Vildbjerg, 2024-03-27)

#34

Det er vanvid at fjerne de kreative fag fra de yngste elever. Billedkunst giver glæde, kreativ tænkning, styrker finmotorik og fantasi. Giver bogligt svage børn tro på sig selv.

Lene Hein (Slangerup, 2024-03-27)

#35

Jeg underviser i faget på læreruddannelsen. Vi sender hvert år dygtige undervisere ud i skolen, der er fagligt har kompetence til at undervise alle elever i faget billedkunst 1.-8. Klasse. Elever der starter i 1. Klasse har billedsprog med sig som en betydelig faglighed, der så netop i 1. Klasse og fremefter skal styrkes og kvalificeres… håndens arbejde, fantasi og forestilling, videnstilegnelse, siden iagttagelsesskildring osv. Det giver ingen mening at lave dette hul i elevernes progression og praksisfaglighed, at stoppe den udvikling. Kun at ville fylde de små hoveder med tal og bogstaver, det er en politisk ommer !

Kirsten Bak Andersen (Lemvig, 2024-03-27)

#38

Jeg skriver under da de kreative fag er med til, at udvikle kreativ tænkning i andre fag.

Hanne Laursen (Aarhus, 2024-03-27)

#58

Min søn i 1 . klasse er temmelig glad for billedkunst. Han er mega kreativ. Og jeg er selv billedkunstlærer, så jeg stemmer selvfølgelig for, at det skal blive på alle klassetrin.

Louise Andersen (Hundested, 2024-03-27)

#67

1. klasserne skal minimum have én billedkunstlektion om ugen, da eleverne profiterer at faget både fagligt og socialt. Det er vigtigt, at børnene helt fra 1. klasse får lov til at arbejde visuelt, også i tværfaglige forløb med boglige fag som fx. dansk, kristendom og matematik. Billedkunstfaget bidrager med meget læring, som børnene går glip af ved at fjerne faget i 1. klasse.

Skytte Anita (Vejby, 2024-03-27)

#72

Selvfølgelig skal der være billedkunst i 1. Kl.
At kunne skabe med hænderne og give udtryk er vigtigt - ikke blot i ord.

Anette Schjødt Thorsen (København Ø, 2024-03-27)

#76

Billeder skal læres på linje med alfabetet og talrækken

Mie Buhl (Klampenborg, 2024-03-27)

#77

Fordi det legende og eksperimenterende er vigtigt i indskolingen.

Pernille Konradsen (Svendborg, 2024-03-27)

#79

Vi skal bevare den absolutte kreative tilgang til børns møde med verden - playful learning.

Johanne Husum Asferg (Randers , 2024-03-27)

#83

Min 1. Klasse elsker billedkunst

Charlotte Hoff (Frederiksberg , 2024-03-27)

#86

Billedkunst er et vigtigt kommunikations og udtryks middel, som børn i 1. Klasse bør styrkes i.

Helen Klavsen (Værløse, 2024-03-27)

#89

Jeg er indskolingslærer og billedkunst er et livsvigtigt fag

Tina Ringmann Madsen (Svendborg, 2024-03-27)

#98

Det giver ingen mening at fjerne en billedkunstime 1. Kl.
Det vil derimod give mening at tage den ene kristendomstime, da der ikke er brug for to kristendomstimer i 1.kl.

Jonna Lamhauge (Holmegård, 2024-03-27)

#114

Det er en stor fejl at fjerne billedkunst fra 1. Klasse.

Inger Johansen (Åbyhøj , 2024-03-28)

#117

Det kreative må ikke forsvinde ud af børns liv

Mette Ingvartsen (Gørding, 2024-03-28)

#127

Det er vigtigt, at eleverne tidligt og kontinuerligt arbejder med billedkunst som fag.

Lisbet Tranholm (Randbøl, 2024-03-28)

#135

Jeg underskriver fordi alle de kreative/musiske fag har en eksistentiel basis for kreativitet, fritænkning, fantasi, trivsel og meget mere. Vi ønsker vores unge mennesker skal tænke innovativt og trives - det skal komme et sted fra. Jeg underskriver fordi vi skal have alle kreative fag i skolen fra 1-6 klasse med super kompetente og veluddannede undervisere!

Birgit Nielsen (Mårslet, 2024-03-28)

#140

Vi lever i en visuelI kultur, derfor er billedkunst vigtig. Det er et dannelses-og udsannelsesfag, der udvikler og hjælper os med at forstå:
- at billedsprog er et sprog på lige fod med alle andre former for sprog.
- at billeder formidler fortællinger - både de store og de små.
- hvilken kultur vi kommer fra, netop er i og er med til at udvikle.
- hvordan vi udtrykker os narrativt og forskelligt gennem billeder.
- hvem vi er, er på vej til at blive, men også hvem vi IKKE er.
- hvordan vi modtager og fortolker billeder både ud fra egen men også ud fra andres kulturelle afsæt.
- hvorfra billederne kommer og kan kategoriseres i forskellige genrer.
- hvordan de bliver skabt med forskellige former for medier og teknikker.
- hvordan vi kommunikerer bevidst og målrettet med billeder.
- hvordan vi forholder os kritiske til billeder og den visuelle kultur.
- hvordan vi kan skelne mellem antroblik og kunstblik i vores anskuelse af billeder.
....og meget meget mere!
I formålet for faget billedkunst, står der videre:
“Eleverne skal i faget billedkunst udvikle kompetencer til at opleve, producere og analysere billeder. Eleverne skal blive i stand til at iagttage, reflektere og bruge billedsprog i kommunikative og innovative processer.
Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
Stk. 3. I faget billedkunst skal eleverne som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikle deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.”
Jeg mener faget billedkunst er vigtig og bakker op om at beholde billedkunst i 1. klasse.

Tatjana Knudsen (Låsby, 2024-03-28)

#142

Jeg oplevet at børns skriftsprog og billedsprog udvikler sig sammen i de tidlige skoleår. Rigtig rigtig mange børn elsker at udtrykke dig gennem billeder. Det gir glade børn. Børn bliver klogere på sig selv ved at se og udtrykke sig så mangfoldigt som muligt

Marie Hansen (Ringsted, 2024-03-28)

#144

Kreativitet kan ikke komme ind i skolen for tidligt

Signe Birket-Smith (Næstved, 2024-03-28)

#160

Jeg skriver under fordi jeg underviser 1 klasse. De elsker deres billedkunst timer , hvorfantasien får vinger og der ikke er en facitliste!

Vibeke Lindberg (Holstebro , 2024-03-28)

#163

Jeg synes det er forkert at billedkunst bliver fjernet i 1.klasse.

Ditte Just (Esbjerg, 2024-03-28)

#164

Billedkunst styrker deres kreativitet samt bidrager til deres motorik , ig ikke mindst et fag som hjælper børn med indlæringsvanskeligheder .

Izabella Lima (Køge, 2024-03-28)

#178

Jeg vurderer, at det billedkunst har en stor betydning for indskolingsbørnenes almene udvikling, deres skoleglæde og lyst til at udtrykke sig.

Lise Witfelt (Asnæs, 2024-03-28)

#184

Faget er også vigtigt i 1. klasse, hvor eleverne, som oftest, er interesserede i at være både skabende og kreative. Derudover grundlægges kompetencerne for at kunne anvende forskellige materialer og redskaber fra farver til saks.

Mette Eis-Hansen (Odense, 2024-03-28)

#187

Jeg har været billedkunstlærer😊

Bent Skafte (København, 2024-03-28)

#191

Jeg ved, hvor vigtigt og givende faget er på alle klassetrin. Jeg ville også gerne skrive under på, at 1. klasse skulle have 2 ugentlige lektioner!

Susanne Rahbek Jensen (Odensw, 2024-03-28)

#197

Billedkunst er skolens vigtigste fag!

Mette Kühlmann (Albertslund, 2024-03-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...