Underskriftindsamling for at synliggøre forældres utilfredshed ved kommunens besparelser på skoleområdet

Kommentarer

#1

Jeg er enig.

Alexander Krasnik (Rødovre, 2023-09-02)

#2

For jeg er enig i det er uholdbart at der ikke kan ansættes/anvendes det nødvendige personale på skoleområder

Helen Lund (Rødovre, 2023-09-02)

#5

Jeg har barn på hendriksholm skole i Rødovre, og i næsten hele min datters skoletid, set hvordan deres omgivelser og omstændigheder forringes

Jesper Iversen (Brøndby, 2023-09-02)

#8

Jeg skriver under fordi jeg er enig i de angivne betragtninger og står uforstående overfor, at en kommune simpelthen ikke kan budgetstyre og at så vælger, at det skal gå ud over børnene.

Henrik Mikkelsen Djurhuus (Rødovre, 2023-09-02)

#9

Fordi det ikke lan være rigtig at man vælger at skære ned på børn og unge området/skolerne for at dække et underskud i kommunen. Der bliver konstant bygget nyt i Rødovre Kommune, stop det og sørg i stedet for vores ungdom og vores fremtid!

Louise Nielsen (Rødovre , 2023-09-02)

#10

Vi skal sikre vores børns fremtid og vi ønsker at fastholde kvaliteten i den danske folkeskole!

Christina Andersson (Rødovre, 2023-09-02)

#12

Økonomi handler om prioritering, og det er ikke i orden at nedprioritere børnene samt de voksne, der arbejder med børn.

Ann Frandsen (Rødovre, 2023-09-02)

#13

Jeg har to børn i folkeskolen, som jeg frygter ikke vil trives og lære det de skal med de udmeldte besparelser.

Dorthe Carlsen (Rødovre, 2023-09-02)

#16

Besparelser på skoleområdet er helt uholdbart

Kasper Ullegård (Rødovre, 2023-09-02)

#18

Det er vigtigt for børns trivsel

Saima Mir (Rødovre, 2023-09-02)

#21

Fordi jeg bakker op at gøre opmærksom på utilfredshed med de udmeldte besparelser, der blandt andet rammer skoleområdet i Rødovre Kommune

Sascha Yang (Rødovre , 2023-09-02)

#27

Bedre vilkår for børnene!

Mike Påg hansen (Brøndby strand , 2023-09-02)

#28

Fordi at det går ud over vores børns trivsel!

Jamila Ibrahim (Rødovre, 2023-09-02)

#33

Jeg ønsker at bakke op om folkeskolen, men er oprigtigt bekymret for børnenes ve og vel i de rammer, der nu endnu engang forringes, fordi området ikke prioriteres.

Line Noer Poulsen (Rødovre, 2023-09-02)

#35

Børnenes trivsel

Asim Mir (Rødovre, 2023-09-02)

#36

Dette er dybt kritisabelt og ikke noget der burde foregå i en velfærds land.
At gå på kompromis med vores børns uddannelse og ve og vel er klart er en beslutning der presser flere forældre til at overveje det private skolesystem..
endnu en gang viser det offentlige skolesystem at de er meget villige til at gå langt, også for langt med vores børn fremtid som et åbenbart helt legitimt spareområde…

Alex Heggen (Albertslund , 2023-09-02)

#40

Jeg er imod dette besparelse forslag på skole område

Katarzyna demir (Rødovre , 2023-09-02)

#43

Jeg er meget bekymret for både børn og voksnes trivsel på hele børne/ungeområdet. Der er trivselsåret Rødovre er netop skudt i gang. Det klinger hult!
Vi vil have de nødvendige voksne til vores børn - til læring, udvikling, dannelse, trøst, kram.

Kristina Sebro (Rødovre, 2023-09-02)

#49

Besparelserne er for omfattende, ansættelsesstop er uacceptabelt - så er skolen de facto underbemandet, og må ikke engang kompensere med vikarer. Undervisning og en god start på skolelivet er essentielt.

Marielle Dejligbjerg (Rødovre, 2023-09-02)

#53

Man kunne ha valgt at droppe ensretningen af henriksholms boulevard, administrationsbygning ved rådhuset, samt flere andre unødige tiltag. Så ville underskuddet måske ikke ha været så stort. Jeg skriver under fordi jeg har en datter i skole og jeg selv er andsat i Rødovre kommune….og det kan mærkes

Bettina Søborg (Rødovre, 2023-09-02)

#54

Jeg er helt enig i, at besparelserne er gået for vidt!

Christina Bischoff (Rødovre, 2023-09-02)

#55

Utilfreds med de besparelser der er skoleelever e

Mahide Oral (Rødovre , 2023-09-02)

#57

Fordi vores børn satme fortjener bedre, ellers mistet I børnene til privatskoler med bedre forhold

Ditte Thoregaard (Rødovre, 2023-09-02)

#59

Bevarelse af mine børns ret til uddannelse.

Hanne Kold Henriksen (Rødovre, 2023-09-02)

#61

Besparelserne er nu blevet for store og vil have en negativ indflydelse på børnenes trives og læring.

Rasmus Bischoff (Rødovre , 2023-09-02)

#62

Rødovre Kommune åbenbart har tabt sutten!

Morten Nørgaard (Rødovre , 2023-09-02)

#63

Jeg føler at der bliver sparet mere og mere på børneområdet for hvert år, hver gang der skal spares så rammer det børnene som det første.

Blerim Idrizi (Rødovre, 2023-09-02)

#66

Jeg har 2 børn i skole, og de rammer der nu bliver indført er ikke ok..

Jennie Rosenkilde (Rødovre , 2023-09-02)

#71

Fordi besparelserne ikke kun vil have store konsekvenser for vores børns faglige færdigheder og det værktøj, der gør, at man kan kan differentiere undervisningen alt efter det enkelte barns niveau. Det vil skabe mistrivsel og gøre, at det sociale også vil blive undermineret. Det vil også betyde, at færre vil søge læreruddannelsen i fremtiden med meget ringe arbejdsvilkår.

Tammy Ben Haddaoui (Rødovre , 2023-09-02)

#72

Jeg syntes ikke det skal gå ud over vores børns skolegang at man ikke har administret pengene i kommunen rigtigt.

Jesper Bengtsson (Rødovre , 2023-09-02)

#75

Grundlæggende enighed

Claus Balsvig (Rødovre, 2023-09-02)

#77

Det kan ikke være rigtigt, at der indføres en form for nødskole, når vi ikke står i en krisesituation. Vi vil have uddannede lærere til vores børn i folkeskolen og hænder nok til at sikre sammenhængen i klasserne og børnenes trivsel. Vi finder os ikke i en situation, hvor 1 lærer skal "passe" 2 klasser samtidig, hvor timerne aflyses og børnene sendes hjem før tid med opgaver i tasken eller til onlineundervisning. De udmeldte besparelser er ikke ok. Det er en ommer!

Sofie Hemmingsen (Rødovre, 2023-09-02)

#81

Mine børn og fremtidens samfund fortjener bedre.

Tanja Hoffmann (Rødovre, 2023-09-02)

#82

Det er uforsvarligt at spare yderligere på folkeskolen. Sådanne voldsomme besparelser er ødelæggende for folkeskolen, folkeskolens ansatte samt folkeskolebørnene, der alle allerede er mærkede af toårs coronanedlukninger.

Claus Mygind (RØDOVRE, 2023-09-02)

#83

Jeg har er barn i 7. klasse med fremtiden foran sig og ønsker, at der skal være vikar på ved lærerens fravær, da skolen jo netop er et sted, hvor børn skal tage ved lære og suge til sig af en underviser. Hvis ikke, så kunne man jo ligeså godt sidde derhjemme med digital undervisning. Men nej, det er den menneskelige interaktion, der giver bedst læring - ligeledes styrkes de sociale kompentencer ved menneskelig kontakt.

Catherina Herlevsen (Rødovre, 2023-09-02)

#84

Vi skal give vores børn og derved vores fremtid en ordentlig start på livet.

Sumaira Nawaz (2610, 2023-09-02)

#85

Hvis det skal spares - så skal der også spares på kommune kontoret. Samme sats hele vejen rundt.

Randi Kobbernagel (2610, 2023-09-02)

#87

Det er fuldstændig uholdbart med manglende lærere til stede i undervisningen - også i udskolingen. Eleverne har krav på undervisning.
Eleverne har også krav på, at lærerstillinger besættes, så de ikke skal dele lærere med andre samtidige hold eller andre “løsninger” man måtte ty til.

Anne Calina Fuglsang-Damgaard (Rødovre, 2023-09-02)

#89

Besparelsen er direkte skadelig for kvaliteten af undervisningen.

Martin Hansen (Rødovre, 2023-09-02)

#90

Jeg selv er lærer (dog i en anden kommune) og jeg synes at det er urimelige vilkår, som det pædagogiske personale skal arbejde under.

Marina Schnegelsberg (Rødovre, 2023-09-02)

#94

Jeg skriver under fordi jeg er uenig i kommunebestyrelsens disponering.

Lone Vadskaer Jensen (Rødovre, 2023-09-02)

#96

Fordi jeg selv har 2 børn i 0 og 2. Kl, og det er simpelthen ikke okay at børnene lider under det

Nadia Rosenkilde (Rødovre, 2023-09-02)

#101

Jeg er enig i, at det ikke er en ok skolegang for vores børn!

Lærke Aagaard-Rosendal (2610, 2023-09-02)

#103

Det er en alt for stor forfordeling i forhold til feks ældreområdet. eks: Kæmpeskovtur for alle uanset indkomst hvert år, og tilbud i hjemmeplejen om bad hver eneste dag.

Lene Pearlman (Rødovre, 2023-09-02)

#104

Jeg både arbejder og har børn i kommunen. Jeg ser hvad denne besparelse gør på begge sider.
Det er på ingen måde menneskeligt at byde os som arbejder men på ingen måde forsvarligt ifhtvores børn og deres trivsel.

Dina Kirkegaard (Rødovre , 2023-09-02)

#107

Jeg er dybt bekymret for konsekvenserne af besparelserne på folkeskoleområdet.

Dina Staal (Rødovre, 2023-09-02)

#109

Jeg er enig i, at besparelserne er uacceptable og skader vores børns udvikling og trivsel.

Christina Mygind (Rødovre , 2023-09-02)

#112

Jeg har barn i folkeskolen i Rødovre og besparelserne er fuldstændig gak. Det er Danmarks fremtid kommunen sætter over styr.

Charlotte Tengmark (Rødovre, 2023-09-02)

#114

Børn i Danmark har ret til gode lærer, når vi er en af de rigeste lande

Noman Qureshi (2610, 2023-09-02)

#116

Jeg har to børn i folkeskolen som kommer til at lide under dette

Tine Bærentsen (Rødovre , 2023-09-02)

#117

Jeg ønsket at støtte op om børn og unges trivsel

Louise Thyge (Rødovre, 2023-09-02)

#119

Jeg synes det er forfærdelige forhold vi byder vores børn og medarbejderne i kommunen. Både børn og medarbejdere skulle gerne være langtidsholdbare. Så betaler jeg hellere noget mere i skat!

Rikke Petersen (Rødovre, 2023-09-02)

#122

-

Beatrice Selin (Rødovre, 2023-09-02)

#123

Mine børnebørn har ret til en kvalificeret og tilstrækkelig skolegang

Jørgen Hanghøj (Vanløse, 2023-09-02)

#124

Det er total uacceptabelt at man i dagens Danmark ikke har råd til at vores børn får en korrekt undervisning, så de kan klare sig på de videregående uddannelser.

Danmark skal leve af den viden og udvikling vores børn tilegne sig i fremtiden men det støtter politikerne ikke længere op om.

Folkeskolen vil stille dø fordi forældre har råd til at betale privatskole og så får vi et kæmpe A og B hold i samfundet.

Jannie Kjerholt (Rødovre , 2023-09-02)

#135

Børn skal trives også i skoletiden, derfor skal de have gode vilkår. Børn skal positivt kunne ses i de kommunale budgetter. Børn er Danmarks fremtid.

Nina Hemmingsen (Vanløse, 2023-09-02)

#138

Det ikke er en forsvarlig måde at drive skole på - hverken for børn eller ansatte

Karin Lublin (Rødovre, 2023-09-02)

#144

Der er penge i kommunekassen og alligevel vælger man at nedprioritere vores velfærd og trivsel...

Martin Sonne (Rødovre, 2023-09-02)

#146

Hvis vi hele have hele, kompetente mennesker ud af folkeskolen, skal der ikke spares her! Måske man skulle kigge på Rødovre Kommunes budgetter for nybyggeri?

Rikke Sonne (Rødovre, 2023-09-02)

#149

Jeg har selv 2 børn i skole og synes dette er under al kritik og en tydelig besked om hvordan børn og unge prioriteres i kommunen. Flot med alle de nye bygninger når vi ikke engang har råd til grundlæggende velfærd. Rigtig flot.

Ida Renneberg (Rødovre , 2023-09-02)

#151

Det ikke kan være rigtigt, at vi som bor i et af verdens rigeste lande ikke har råd til at ansætte lærere og pædagoger. Disse børn er fremtidens voksne. Hvis de ikke får den rette undervisning fra deres første tid i skolelivet, vil dette giver konsekvenser på sigt, på deres videre uddannelse i fremtiden. Og et skidt fremtid venter også dette land, vi er så stolte over at være et velfærdsland. Det er for ringe og pinligt med et skolesystem, i et så rigt land, der svarer til et U-lands.

Mercan Topal (Rødovre, 2023-09-02)

#152

Jeg har et barn på Tinderhøj og et barn på specialsporet på Valhøj. Vores børn fortjener bedre!

Christiane Gissel Reinicke (Rødovre, 2023-09-02)

#156

Det går ud over vores børn og de mennesker som skal undervise og sørge for at vores børn kommer ordentlig igennem folkeskolen. Det er simpelthen uacceptabelt, at vi intet land som Danmark, kan finde penge til alt muligt andet end at investere i den kommende generation og sørge for, at lærerne får nogle vilkår og ressourcer til at få en hverdag til at hænge sammen. Det er en trist udvikling og man kan undre sig over disponeringen af vores skattekroner

Fernando Menendez (København, 2023-09-02)

#159

Vores børn fortjener bedre!!

Maria Mardahl (Rødovre, 2023-09-02)

#160

At det er grotesk at kommunen endnu en gang vælger at spare på børne og unge området. Det kan ikke være rigtigt at området skal forringes endnu en gang.

Martin Tengmark (Rødovre, 2023-09-02)

#162

Det kan ikke være rimeligt, at der ikke kan findes midler til skoleområdet. Det vil gå ud over undervisningen og trivslen for eleverne med disse besparelser.

Christian Clausen (Rødovre, 2023-09-02)

#164

Jeg er enig i, at de besluttede tiltag ikke er acceptable.

Maiken Larsen (Rødovre, 2023-09-02)

#166

Det er uholdbart for både børn og ansatte på skolerne, at der ikke er økonomi til at ansætte personale til vakante stillinger samt vikarer, når personale er syge eller fraværende fordi deres børn fx skal til lægen.

Mathilde Hemmingsen (Rødovre , 2023-09-02)

#169

Jeg skriver under fordi det er under dyb kritik at man igen igen tager fra et sf de allermest vigtige områder, nemlig børnene!

Anja Havskjær (Rødovre, 2023-09-02)

#174

Jeg skriver under fordi dette er fuldstændig urimeligt.

Gry Grundtvig (Brønshøj, 2023-09-02)

#176

Det er fuldstændigt uacceptabelt, og kan have store konsekvenser for vores børn og unge.

Charlotte Lindahl Gelbek (Rødovre, 2023-09-02)

#178

Jeg vil sikre at trivsel vægtes højt i vores skolevæsen, da det handler om vores børns - og landets - fremtid.

Helle Haas (Rødovre, 2023-09-02)

#183

Børn er de sidste der skal spares på.

Daniel Winther-Korn (Rødovre, 2023-09-02)

#184

Jeg har et barn der går på skolen og det er børnenes fremtid og start i livet der betyder noget. Det er trods alt dem der er fremtiden

Camilla Murr (Rødovre, 2023-09-02)

#185

Jeg oplever dagligt at børnene har brug for hænder og hjerter der kan hjælpe dem såvel fagligt som socialt. Denne besparelse mindsker de voksnes mulighed for dette. Børnene er de fremtidige borgere. Vi skal passe på dem ❤️

Camilla Fritz (Rødovre, 2023-09-02)

#188

Har 4 børn fra vuggestue til 9 klasse som alle vil blive ramt af de her nedskæringer.

Jesper Aaskilde (Rødovre , 2023-09-02)

#192

Jeg synes det er bekymrende, at vi konstant skal spare på vores ungdom og børn, som er vores fremtid. Hvor er det ærgerligt.

Kristina Sørensen (Rødovre , 2023-09-03)

#195

Jeg skriver hermed under fordi vi i vores familie er og bliver berørt.
I mine 2 ud af 3 børns klasser mangler der besat hovedfagslærere og det er helt uacceptabelt da der de sidste 3 år har været lærer frafald grundet besparelser som har gjort deres arbejdsvilkår ekstrem ringe.

Sidse Koch Jørgensen (Rødovre, 2023-09-03)

#196

Er far til 2 børn der snart skal i skole

Christoffer Gade (Rødovre, 2023-09-03)

#199

Det er vigtigt at vores børn får en stabil skolegang

Birgith Pedersen (Rødovre , 2023-09-03)

#200

Jeg har selv børn på Rødovre skole

Lars Zelnicek (Rødovre, 2023-09-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...