Protest mod lukning af skolematriklen på Vestre Ringvej (tidl. Egeskovskolen)

Kommentarer

#4

Det er en hverken gennemtænkt eller ordentlig belyst beslutning der er taget til stor skade for byen og dens borgere.

Martin Bech Kjeldahl Pedersen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#7

Jeg skriver under fordi det ikke er godt for byens udvikling.

Sune Pedersen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#8

Jeg er stærkt imod at der skal foretages nedlukning på så lille et grundlag. Hvorfor er koldskær ikke undersøgt. Byggeår 1976. Hvorfor er der ikke taget højde for placering og hvorfor skal skolebestyrelsen have enevælde! Er hun samme parti som enevælde borgmesteren???

Lise Vestergaard (Bjerringbro, 2023-06-15)

#9

Det er en åbenlys fejl at lukke Egeskovskolen/Vester ringvej - at samle skolen i udkant af byen - og give så mange børn en dårligere skolevej er hovedløst. I forvejen er skoleområdet lavt prioriteret. Den beslutning må ændres.

Iben Buskop (8850, 2023-06-15)

#12

Jeg underskriver fordi jeg synes det er fuldstændig tåbeligt, og en afvikling af vores smukke by, at lukke Egeskovskolen. Ydermere er der ikke nogen god plan for trafikale forhold ved at samle alt på én skole og økonomi omkring dette er der heller ikke redegjort for. Det er den ringeste haste lappeløsning jeg længe har set.

Morten Christensen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#14

Den løsning der er besluttet i byrådet nu er dybt bekymrende. Det er nok den eneste løsning byen absolut ikke har behov for, hvis Viborg kommune gerne vil udvikle Bjerringbro.

Steffen Drejer (Bjerringbro, 2023-06-15)

#19

Jeg frygter en nedlæggelse af den ene skole vil få børnefamilier til at forlade Bjerringbro og afholde evt nye børnefamilier fra at bosætte sig i Bjerringbro. Jeg finder en nedlæggelse en klar forringelse af vilkårene for børnefamilier i Bjerringbro!

Edel Eskildsen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#21

Mine børn og hele byen kommer til at lide under den forkerte beslutning, som byrådet har truffet...

Mia Nielsen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#27

I korte træk…. Den mest vanvittige ide de har fået sig. Det er ikke og tage barnets trav!!

Tina Lindholt (Bjerringbro , 2023-06-15)

#29

Det er BØRN OG TRIVSEL dette handler om.!!!

Louise Trier (Bjerringbro, 2023-06-15)

#31

Jeg ønsker at bevare denne skole (Egeskovskolen) for vores søn, så han har en sikker skolevej, fremfor at skulle cykle en farlig strækning til skole. Den skolevej (med super sti systemer), som han har nu, er der jo investeret i - og ligger der for en grund, og så er det synd ikke at se dette ind i vurderingen i forhold til NY skole/skolevej. Videre ligger idræt, svømning etc skønt nære dagens skole, med sikre og gode cykel stier.

Morten Buskop (Bjerringbro, 2023-06-15)

#33

For at bevare Bjerringbro som en attraktiv by og for at sikre at mine børn fortsat har en sikker skolevej…

Dorte Schade Ejlersen (Bjeringbro, 2023-06-15)

#37

Egeskovskole skal IKKE lukkes..

Kenneth Jørgensen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#38

Viborg Kommune har i denne sag, tilsidesat henved 1100 protester mod lukning af Egeskov skolen. Vedtagelser i byrådet for en lukningen af skolen er foretaget på urigtige oplysninger både fra skolebestyrelsen samt direkte fejl informationer fra formanden i B og U udvalget.

Poul Erik Jensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#39

Jeg har mit barn på vestre ringvej og min søn starter næste år der også.

Emma Thomson (Bjerringbro , 2023-06-15)

#40

Fordi det er vigtigt for os, at vores synshandicappede søn har en sikker skolevej. Det var det vi købte hus efter.

Jakob Henriksen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#41

jeg vil ikke have at de lukker vestre ringvej

brian wohlert (bjerringbro, 2023-06-15)

#42

Der er meget langt og farligt i trafikken for især mindre elever at komme i skole hvis de bor i den anden ende af byen

Tina Merete Have (Bjerringbro, 2023-06-15)

#44

Vi er lade for skolen på Vester ringvejen,

Andersen Rikke (Bjerringbro, 2023-06-15)

#45

Denne skolenedlukning vil betyde mindre tiltrækningskraft til Byen, kommunens næststørste by, dette kan ikke være gennemtænkt.

Michael Christensen (8850, 2023-06-15)

#51

Fordi i ligger skolen så langt fra al, fordi det giver stresset hverdag og ustruktureret hverdag for børn og voksne

Jeanett Wohlert Faarborg (Bjerringbro , 2023-06-15)

#52

En skole i udkanten af byen vil stoppe udviklingen i den anden ende af byen.
Gå tilbage til to skoledistrikter og gerne med en fælles ledelse.
Egeskovskolen er i øvrigt i en fin stand. Vinduerne er skiftet for ganske få år siden.
PCB niveauet er langt under det tilladte, så det er vanvidig opblæst.
Bøgeskovskolen er i øvrigt også bygget i en periode hvor man brugte PCB. Har man undersøgt den?

Jesper Knudsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#53

Det her er 100% den forkerte beslutning. Behold to matrikler eller byg en ny central og samlet skole.

Henrik hald (Bjerringbro, 2023-06-15)

#54

Det vil være et stort tab for Bjerringbro på flere områder, herunder villakvarterene omkring tidl. Egeskovskole. Det bliver svært at tiltrække børnefamilier. Det bliver svært at sælge de nyudstykkede grunde i Hindbærkrattet/Enebærkrattet.

Malene Henriksen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#57

Jeg er dybt bekymret for Bjerringbro by’s fremtid, hvis man lukker den ene matrikel og kun driver skole fra stik syd i byen - det vil helst og aldeles skævvride byen. Jeg er bekymret for hvis børn skal krydse byen ned af Markedsgade, gennem MEGET små og dårlige rundkørsler og ned af Brogade - det er bare ikke sikker skolevej. Jeg er også bekymret for trafikken i byen, ide rigtig mange forældre vil vælge at køre deres børn i skole, hvis det er til koldskær. Jeg er bekymret for special klasserne, de er de svage i dette og bliver nu bare en kaste bold, men sender til Rødkærsbro… Der er så meget som er forkert ved dette, det virker mega forhastet og ej undersøgt alle aspekter inden man har taget en beslutning - men han bare kigget krokering øre

Camilla Juul Henneberg (Bjerringbro, 2023-06-15)

#58

Det er ikke kun almen klasserne det går ud over men også Special klasserne. Børn som er udfordret i forvejen, der kan udvikle angst/skoleværing ved ændringer!!!

Anne Johannsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#65

Fordi byen er stor nok til to skoler, og vejen over til koldskær syntes jeg ikke er sikker nok.

Jacob Sørensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#66

Bjerringbro er så stor at det godt kan være 2 skoler og vores by bliver skæv fordelt hvis der kun er 1 skole, i udkanten af byen.

Gitte Vistisen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#68

Syntes ikke at grundlaget ikke er ordentligt belyst.

Henrik Guul (Bjerringbro , 2023-06-15)

#69

Vi bor i Bjerring og ønsker vores børn skal gå på den gamle egeskov skove.
På INGEN måder kommer de til st blive sendt igennem hele byen for at evt. skulle gå på tidligere bøgeskov skole.

SÅ frustrerende det de har gang i !

Eva Rosgaard (Bjerringbro , 2023-06-15)

#70

Jeg syntes ikke processen er gennemarbejdet og man tager beslutninger ud fra et falskt grundlag. Man bør udfordre service loftet og bruge flere penge på skole området da det er her fremtiden ligger. En by af bjerringbros størrelse skal ku bære 2 skoler eller en NY central skole som er bygget med henblik på at samle byen og skabe en go skole med de rette rammer

Pernille Månsson (Bjerringbro , 2023-06-15)

#74

Jeg har børn på den pågældende skole

Frederik Olesen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#75

Det er efterhånden længe siden mine børn var skolesøgende, men jeg forstår til fulde den bekymring forældre på nord-siden af åen har….
Det er total uansvarligt, at børnene fra denne side, skal krydse alle de farlige veje for at komme i skole… Håber der blir taget en anden og rigtig beslutning om skolerne i Bjerringbro.

Vibeke Toustrup (Bjerringbro, 2023-06-15)

#77

Jeg skriver under fordi byens udvikling vil lide voldsomt ved blot en skole, med en lang og håbløs skolevej fra byens vestlige og nordlige del.

Jan Larsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#78

Bekymret for byens udvikling.

Lars Henneberg (Bjerringbro , 2023-06-15)

#82

Afstand til skole er altafgørende, og derfor valgte for 4 år siden at bosætte os netop her. Vi ønsker at vores piger skal kunne færdes trygt og sikkert til og fra skole.

Trine Olesen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#83

Det total åndsvag af de byrådsmedlemmer der vedtaget skole lukningen, må håbe de ryder ud ved næste valg, så tænk lige på venstre ved næste valg . Det her kan virkelig ramme det vestlige bydel !! Og byen..

Per Bang (Bjerringbro, 2023-06-15)

#86

Vi flyttede til byen, og vores hus, fordi vi gerne ville vores børn kunne komme sikkert i skole via stisysyem til en skole tæt på. Og hvis det blev nødvendigt, havde vi mulighed for at skifte skole til en anden i byen. Nu lukker den nære skole og dermed muligheden for at vores børn selv kan komme sikkert i skole.

Catarina Rong Lønnee (Bjerringbro , 2023-06-15)

#87

På tide Viborg Kommune lytter til borgerne i Bjerringbro og tænker på optimeringer istedet for nedsmeltninger.
Er især bange for infrastrukturen...
2 skolematrikler som nu eller 1 centralt i byen.

Kim Schak Laursen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#89

Det er mangel på respekt for byens forældre og borgere, når man fra BUU- og Byrådets side, vælger at lave sådan en kontraordre for Bjerringbro Skoles afd. Vestre Ringvej.
Det er mangel på rettidig omhug, og dårligt udført arbejde på alle ledelsesplan, der gør at vi nu står i denne situation.
- Andre skoler kan drives på to matrikler - også i Viborg Kommune - det kan Bjerringbro ligeså.

Jeg er simpelthen oprigtig bekymret for Bjerringbros fremtid og den skævvridning det vil give byen, hvis forslaget vedtages endeligt.

Det her er bare en ommer, for at sige det lige ud....!

Christian Hedelund Jensen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#90

Det giver ingen mening at lukke skolen.

Connie Liin (8850 Bjerringbro , 2023-06-15)

#93

Jeg har børnebørn, der gerne skulle have let til skole.

Anette Nissen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#94

Det er helt tosset at, skolen ligger helt ude ved bygrænsen. Derfor er det meget bedre med 2 skoler, så bliver der ikke så langt til skolen for eleverne.

Søren C. Madsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#97

Bevarelse af de 2 eksisterende matrikler

Allan Jensen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#102

Det ef en katastrofe for Bjerringbro - kommunens næststørste by og huser kommunens største arbejdsplads: Grundfos.

Kent Olesen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#103

Total tåbelig U igennem tænk beslutning, Egeskovskolen har Bjerringbro Hallen, Idrætsparken som nabo, alt det som Skolebørnene benytter, nu får de så 4 Km igennem Bjerringbro. Udvikling er bedre end Afvikling.

Peder Rosbjerg (Bjerringbro, 2023-06-15)

#104

Der bliver alt for langt til skolen og hvad med de små klasser, skal de evt hentes af bus, hvad er der så overhovedet sparet?

Dorte Madsen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#107

Det er ubegribeligt, hvis en by af Bjerringbro størrelse ikke kan have to skolematrikler. Hvor bliver alle Bjerringbros borgeres skattepenge af?

Trine Olesen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#110

Det er helt uacceptabelt - at nedlægge en skole i det mest attraktive familie boligområde i byen
Og grotesk at byrådet ikke lytter til borgerne - men diktatorisk handler uden hensyn til byens borgere - det er trodsalt borgerne der har valgt dem

Henrik Bruun (Bjerringbro, 2023-06-15)

#112

Jeg skriver under fordi, at vi byggede hus på Hindbærkrattet tilbage i 2020, fordi det er et skønt område med kort og sikker afstand til skole og institution. Det var en stor del af vores overvejelser, da vi besluttede at bygge hus i byen.

Mikkel Würtz (Bjerringbro, 2023-06-15)

#113

Det ville være rart hvis byrådet for engangs skyld også kunne prioritere kommunens næst største by, og ikke kun Viborg. Det er bestemt ikke sikkert at sende de små elever afsted på cykel, fra den ene ende af byen til den anden.

Jakob Juul Salomonsson (Bjerringbro, 2023-06-15)

#114

Bevar lokalsamfundet de små skoler og plads til alle børnene.

Hans-Henrik Saltofte Johansen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#115

Jeg synes som forældre til kommende skolebørn i Bjerringbro at det har stor betydning for vores børn og deres selvstændighed at de trygt kan selv komme til og fra skole og det har de netop en helt ideel mulighed for ved skolen på Vester ringvej. Jeg ser det derfor som katastrofalt at lukke denne. Desuden har det stor betydning for byen at der de skole muligheder for vores børn som der er i dag. I forhold til fremtiden og forhåbentlig nye tilflyttere.

Gitte Kristina Kristensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#116

Jeg har en datter som går på Vestre Ringvej og vi bor 500m der fra så det vil da være super træls at skulle køre hende til den anden ende af byen

Mads Jensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#117

Jeg mener det er helt forkert kun at have en skole i Bjerringbro. og at man ved at placere skolen på Koldskær vil tvinge børnene ud på en lang og væsentlig mere farlig skolevej.
For slet ikke at snakke om at man i den ene ende af byen hvor vi bor(Hindbærkrattet) bygger mange nye huse, hvilket jeg vil frygte vil stoppe, da børnefamilierne vil bo tættere på skolen.

rasmus Franck (Bjerringbro, 2023-06-15)

#118

Slet ikke gennemtænkt og hensigtsmæssig beslutning.

Anne Christensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#120

Jeg støtter protest mod lukning af Bjerringbro skole Vestre Ringvej ( Egeskovskolen)

Birthe Jensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#121

Jeg ikke ønsker min datter i skole i den modsatte ende af byen

Christina Kvitzau (Bjerringbro, 2023-06-15)

#122

Fordi at selvom vi er en af de store byer i Viborg kommune, så kan det godt føles som om at man er ved at afvikle Bjerringbro. Det kunne være rart at kommune også er med til at støtte Bjerringbro så det ikke kun er Grundfoss.

Lærke Salomonsson (Bjerringbro, 2023-06-15)

#123

Der skal enten være 2 skoler i byen ellers skal der bygges en ny centralt i byen da det ikke giver mening at kun ha en skole i byen der ligger i der fjernest hjørne af byen

Michael Egelund Jensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#125

Jeg har gået på egeskovskolen, og det vil være en skam hvis den lukkede

Mathias Lihn (Bjerringbro , 2023-06-15)

#127

Beslutningen er forhastet. Kommunen skal inddrage vi borgere om en løsning flest mulig hR gavn af

Erik Albrechtsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#131

Jeg syntes det er en forkert beslutning

Flemming Dalby (Bjerringbro, 2023-06-15)

#132

Jeg er imod lukningen

Line Gajos (Bjerringbro , 2023-06-15)

#133

Fordi det er en møgbelortet ide, at samle en skole i den skole som falder mest fra hinanden. Og der er ikke gode muligheder for halvdelen af byen for at komme derhen sikkert. Altså børn selv kommer afsted.

Vladimir Turceaninov (Bjerringbro, 2023-06-15)

#135

Det er IKKE det rigtige for byen at lukke egeskovskolen.
Vores kære folkevalgte politikere og borgmester lytter IKKE til hvad byen ønsker!
Det er 100% en finansiel problemstilling borgmesteren har skabt som har tvunget de lokale politikere til at sige ja til en skole, ja undtagen sådan en som den lokale Steffen drejer, som UW burde lytte til.
Vi har brug for UW til at støtte bjerringbro og egeskovskolen som tiltrækker tilflyttere og dermed udvikling og ikke den modsatte retning som der er forelagt!
Det vil vi ikke finde os i, for vi vil bjerringbro
-også i fremtiden !!!

Bjørn Hansen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#137

Jeg selv gik på egeskovskolen

Frederik Hintze (8800 viborg, 2023-06-15)

#141

Mine børn fortsat skal blive ved med at gå i skole på Vester ringvej og ikke flyttes. Behold børnene i de klasser de går i, i stedet for at splitte dem op. Og dele søskende ad.

Jeannette Mathiasen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#142

Min søn skal starte i skole næste år, og der ville jeg ikke være tryg ved, at han skulle cykle så langt hver dag. Desuden gavner det ikke eleverne, at de skal være så mange i en klasse, der mener jeg, at man "taber" nogle elever, der kan ha det svært.

Christina Jørgensen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#144

Det er logistisk meget ukorrekt at byens/oplandets elever skal gå i skole i udkanten af byen hvor der er længst transport, meget dårlig udnyttelse af de eksisterende ressourcer , meget dyr løsning. Beslutning er truffet på “fordækt” grundlag, det er økonomi over børn , tror hvis man spørger skolernes børn så har beslutningen meget lille opbakning.

Thomas Fibæk Hintze (Bjerringbro , 2023-06-15)

#146

At det skrævvrider byen..
Og byrådet har ikke givet den løsning, vi har kørt med et år en chance.. måske der ændres en lille smugle i den løsning..

Al ny udstykning ligger længst væk fra løsningen, så er der kortere til friskoler..

Morten Gregersen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#148

Mine børn skal ikke være brik i et puslespil.

Jeanette Jakobsen (8850+Bjerringbro, 2023-06-15)

#149

Jeg skriver under, fordi skolen ikke skal lukkes..

Jesper Madvig (Bjerringbro , 2023-06-15)

#154

Vi bor i byen og har børn på skolen. Vores hus er købt, så vores børn kan cykle en sikker vej i skole

Anne-Mette Bitsch (Bjerringbro, 2023-06-15)

#156

Vi kan ikke kun have en skole i udkanten af Bjerringbro

Jette Faust (Bjerringbro , 2023-06-15)

#161

Der er behov for en skole i den ende af byen

Per Bech (Vindum, 2023-06-15)

#162

Jeg er flyttet til byen, på hindbærkrattet, med min familie, blandet andet grundet forholdvis tæt afstand til skolen (tidligere egeskov skole). Lukker afdelingen vil vi overveje skolegang til vores børn i Bjerring/mammen eller på Viborg privatskole, da vores børn mister bekvemmeligheden ifht at cykle til skole (på forholdsvis kort og sikker afstand). Det vil gøre vores valg af placering af hus forringet hvis afdelingen lukkes og vi skal i så fald genoverveje hvor det er bedst for vores familie at bo fremover.

Kamilla Würtz (Bjerringbro, 2023-06-15)

#163

Jeg mener vores by har brug for 2 skoler pga indbyggertallet. Plus at vores børn kan ikke færdes sikkert til bøgeskovskolen.

Danesha La Cure (Bjerringbro , 2023-06-15)

#164

Fordi vi får for langt til den anden skole og fordi mine børn kan ikke færdes sikkert derhen.

Stefan La Cure (Bjerringbro, 2023-06-15)

#165

Det er fuldstændig hul i hovedet..
Det vil jo gi kæmpe udfordringer for børnefamilier, som bor i den ende af byen, hvor der menes, at skolen skal lukke🙈🙄

Dorte Pedersen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#168

Jeg mener det er blevet trukket ned over hovedet på os forældre og børn, at der kun skal være en skole. Det er uacceptabelt at de mennesker det sidder og bestemmer dette slet ikk har relation med byen. Jeg håber og ønsker til at det forbliver to skoler, så byen kan fortsætte med at vokse i begge ender af byen . Ellers tror jeg at friskolerne bliver bombarderet med nye elever.

Lone Deleuran (Bjerringbro, 2023-06-15)

#170

Fordi en superskole i Bjerringbro IKKE er en god idé, der er så mange børn med specielt behov, og det var de rigtig godt ude på Egeskovskolen. En superskole, vil ikke kunne opfylde det behov, da der så bliver alt alt for mange elever, og ikke nok tid til at håndtere de børn der virkelig har brug for hjælp... De børn bliver ofrene..

Henrik Nielsen (Ulstrup, 2023-06-15)

#171

Jeg skriver under, da alle byens borgere bliver berørt af denne beslutning, uanset om man har børn i skolealderen eller ej. Vi bor i en by, som i forvejen kæmper med faldende indbyggertal, dette forværres når skoletilbudet placeres længst muligt væk for flertallet, da det ifald gør det ikke attraktivt at bosætte sig på nordsiden af åen.

Tina Pihl Aalestrup (Bjerringbro, 2023-06-15)

#173

Børnenes sikkerhed. Byens udviklings potentiale er på spil. Beslutningen er taget på et forhastet grundlag af politikere der ikke har noget i klemme.

Erik Pihl Aalestrup (Bjerringbro, 2023-06-15)

#174

Jeg ikke mener at lukning af en skole, er den rigtige beslutning - og heller ikke det, det blev lovet da hele skole snakken startede !

Dorthe Jørgensen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#177

Jeg mener at lukningen af vestre Ringvej er en forhastet beslutning der ender med at give en ringere skole fremover

Birgitte Hansen (Bjerringbro , 2023-06-15)

#182

Jeg bor i Bjerringbro

Valeriy Shevtsov (Bjerringbro , 2023-06-15)

#184

Vi skal beholde egeskovskolen da det ikke giver mening at lukke den største skole og den mest sikre mht til at undgå trafik.

Jannie Mikkelsen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#186

Jeg bor i Bjerringbro.

Iuliia Shevtsova (Bjerringbro , 2023-06-15)

#188

Det er en forkert beslutning

Charlotte Lang (Bjerringbro, 2023-06-15)

#193

Jeg mener det er en forkert beslutning at lukke den meste centrale skole i Bjerringbro.
Desuden mener jeg at der er taget en forhastet beslutning.

Anders Præstgaard Justesen (Bjerringbro, 2023-06-15)

#195

Det giver ingen mening, og er på ingen måder gemmen arbejde godt nok. Og vil også have en Negativ Indflydelse på Byens udvikling.

Alex Mikkelsen (8850, 2023-06-15)

#197

Det vil ødelægge byen

Mai Britt Østergaard (Bjerringbro , 2023-06-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...